Võrgukeskkonna seadistamine

Seadme võrku ühendamiseks ühendage seade kohtvõrgukaabli või Wi-Fi kaudu marsruuteriga ja määrake võrgu jaoks unikaalne IP-aadress. IP-aadressi määramiseks on kaks meetodit: automaatne seadistamine ja käsitsi seadistamine. Valige selline meetod, mis sobib teie sidekeskkonna ja seadmega. Seade kasutab eri keskkondades paindlikuks töötamiseks põhilisi võrgufunktsioone ja samuti täiustatud tehnoloogiaid. Tehke oma keskkonna jaoks vajalik seadistamine.
Ohutu kasutamise tagamine
Kui ühendate seadme võrku ilma vastavaid turbemeetmeid rakendamata, võivad kolmandad isikud saada seadmele volitamata juurdepääsu. Oluliste andmete ja teabe turvamiseks määrake võrgu turbeseaded. Võrgu turbeseadete konfigureerimine
Soovi korral saate ühendada seadme arvutiga USB-kaabli abil (Seadme osad ja nende otstarve). Kui ühendate seadme arvutiga ainult USB-kaabli abil ilma seadet võrku ühendamata, ei saa kasutada teatud funktsioone, nagu seadme kasutamine skannerina või andmete saatmine/ülekandmine seadmest arvutisse.
Seadme saab ühendada juhtmeta otse mobiilseadmetega. Ühendamine otse

Enne käsitsemist kontrollige järgmist

Võrku ühendamiseks järgige allolevat toimingut.
Kõigepealt kontrollige järgmist.
Kas arvuti ja marsruuter on kohtvõrgukaabli abil õigesti ühendatud? Täpsema teabe saamiseks lugege vastava seadme kasutusjuhendit või pöörduge seadme tootja poole.
Kas arvutivõrk on lõplikult seadistatud? Kui seadistamine pole veel lõpule viidud, ei saa seadmeid võrgus kasutada isegi siis, kui järgite alltoodud juhiseid.
Sõltuvalt teie keskkonnast tuleb teil võib-olla muuta võrgu ühendusmeetodi seadeid (pooldupleks või täisdupleks) või Etherneti tüüpi (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Etherneti seadistamine). Täpsemat teavet saate oma võrguadministraatorilt.
Teavet MAC-aadressi kinnitamise kohta vt teemast <Võrk>.
Teavet IEEE802.1X-autentimisega võrku ühendamise kohta vt teemast IEEE 802.1X konfigureerimine Autentimisseaded.
Lubage seadme võrguseaded.
Valige juhtmega või traadita side kohtvõrk.
Ühenda seade marsruuteriga.
Kas kohtvõrgukaabli pistik on ühendatud kindlalt õigesse pessa? Lükake pistik sisse, kuni see klõpsatusega lukustub.
Traadita side kohtvõrgu ühenduse puhul kontrollige seadme ja marsruuteri vahelist ühendust.
Seadistage vajadusel IP-aadress.
Tavaliselt määrab DHCP-protokoll automaatselt IP-aadressi ja seda pole vaja seadistada. Kui soovite kasutada staatilist IP-aadressi või muuta IP-aadressi automaatse määramise protokolli DHCP-protokollilt (algseadistus) mõneks muuks protokolliks, siis on see seadistus vajalik.
Veenduge, et ühendus oleks õigesti teostatud.
Käivitage arvutis Remote UI (Kaugkasutajaliides) (Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine). Kui kuvab Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kuva, on ühendus loodud.
Kui seade <Energiatarve puhkerežiimis> väärtuseks on seatud <Madal>
Olenevalt tarkvarautiliidist võib side nurjuda, kui seade on puhkerežiimis. Enne selle sätte konfigureerimist vajutage puhkerežiimist väljumiseks klahvi (energiasäästurežiim).
9CY7-038