SMB seadete muutmine

Selles jaotises kirjeldatakse seadeid, mis tuleb määrata, kui seade ühendatakse võrku SMB-kliendina.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <SMB-kliendi seaded>.
3
Määrake soovitud seaded.
<Autentimise tüüp>
Valige autentimise protokolli versioon. Valige <NTLMv1> või <NTLMv2> vastavalt sihtkoha SMB-serverile. Võite valida ka mõlemad.
<Nõua ühenduseks SMB-allkirja>
Et nõuda SMB-serveriga ühendamisel SMB-paketi allkirja, vajutage nuppu <Sees>.
<Nõua ühenduseks krüpteerimist>
Et nõuda SMB-serveriga ühendamisel SMB 3.0/3.1 krüptitud ühendust, vajutage nuppu <Sees>.
<Ajalõpp>
Määrake SMB-ühenduse sihtkoha vastamisaeg.
SMB-serverisse saates katkes võrguühendus või serveripoolt tuli vastus liiga aeglaselt, mis põhjustas seadme poolt ooteaja ajalõpu enne, kui andmed sai saata või enne kui edasisaatmise sai lõpule viia. Kui see juhtub, võib proovida ajalõpu vältimiseks pikendada ooteaega.
4
Vajutage nuppu <OK>.
5
Vajutage <SMB-kliendi versiooni määramine> ja valige SMB versioon, mida kasutab SMB-klient.
6
Vajutage nuppu <OK>.
7
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus)  <Jah>.
Kui <Nõua ühenduseks krüpteerimist> on olekus <Sees>, saab seadme ühendada ainult SMB-serveritega, mis toetavad SMB 3.0/3.1 krüptitud ühendust. Kui seade <SMB-kliendi versiooni määramine> jaoks on <1.0> ja <2.0> olekus <Sees> aga <3.0> ei ole olekus <Sees>, ei saa seadet ühendada SMB-serveritega, mis ei toeta SMB 3.0 krüptitud sidet.
Kasutage SMB-serveris ja SMB-kliendis sama SMB versiooni. Erinevate versioonide puhul ei saa SMB-d kasutada.
Olenevalt võrguseadetest võib SMB-serverisse saatmisel kuvada veateade. Sel juhul reguleerige aega seades <Ajalõpp>.
9CY7-042