SSID ja võrguvõtme vaatamine

Traadita side marsruuteri ühenduse käsitsi seadistamisel peate määrama traadita side marsruuteri SSID, võrguvõtme ja turbestandardi jms. SSID ja võrguvõti võivad olla näidatud võrguseadmetel. Enne ühenduse seadistamist kontrollige oma seadet. Kui teie traadita side kohtvõrgu marsruuter kasutab turbestandardit WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, määrake eelnevalt seadme IEEE 802.1X autentimisseaded (IEEE 802.1X konfigureerimine Autentimisseaded). Võrguseadmete kohta lisateabe saamiseks lugege seadmete kasutusjuhendeid või pöörduge seadme tootja poole.
SSID
Kindla traadita side kohtvõrgu tuvastamiseks antud nimi. SSID jaoks kasutatakse ka termineid „pääsupunkti nimi“ ja „võrgunimi“.
Võrguvõti
Andmete krüptimiseks või võrgu autentimiseks kasutatav märksõna või parool. Võrguvõtme jaoks kasutatakse ka termineid „krüptimisvõti“, „WEP-võti“, „WPA/WPA2 pääsukood“ ja „eeljaotatud võti (PSK)“.
Traadita side turbeprotokollid (autentimine ja krüptimine)
Turbetüübid (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Autentimisviis (avatud süsteem / jagatud võti / IEEE 802.1X autentimine)
Krüptimisviis (TKIP/AES-CCMP)
<WPA/WPA2-EAP> ei ole kasutatav, kui <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN> on valitud jaotises <Liidese valimine>.
9CY7-03L