Ei saa printida

Kontrollige esmalt seda.

Kas juhtpaneeli märgutuli Töötlus/Andmed vilgub või põleb püsivalt?

Kui tuli vilgub või põleb püsivalt, on seadmes mõni dokument, mida töödeldakse või mis ootab töötlemist. Oodake töötlemise lõpuni või valige printimisoleku vaatamise kuvalt dokument, mille soovite prioriteetseks määrata.
Prindioleku ja prindilogi vaatamine
Masinas hoitavate dokumentide printimine

Kas puuteekraanil kuvatakse mingi teade?

Kui probleem ilmneb seadmega töötamise ajal, kuvatakse teade puuteekraanil.
Kuvatakse teade või number, mille alguses on sümbol „#“ (tõrkekood)

Kas seade <Autom. valik> olekuks on määratud <Ei>?

Sobivasse töörežiimi lülitumiseks muutke kõigi üksuste või nende üksuste, mida kasutate, olekuks <Jah>. Lisateavet leiate elektroonilise kasutusjuhendi teemast Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Seadme seadistamine (PS/PCL/UFR II Printer)).

Kas sundsäilitamisega printimine on lubatud?

Kui see on lubatud ei pruugi dokumendi printimine, sõltuvalt selle seadetest, võimalik olla.
Sundpeatatud printimise sätete konfigureerimine

Kas prindite prindiserveri kaudu LPR-käsu abil?

Kui prindite PDF-andmeid pidevalt LPR-käsu abil, teostage töid ühekaupa, kuval <Ajalõpp> seatud intervalliga. Lisateavet leiate elektroonilise kasutusjuhendi teemast Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Seadme seadistamine (PS/PCL/UFR II Printer)).
9CY7-0R7