Prindioleku ja prindilogi vaatamine

Saate kontrollida ootel olevaid prinditöid ja seda, kas printimisel on ilmnenud tõrge või mitte. Võimalikud on ka sellised toimingud nagu dokumendi printimine enne teisi dokumente ja printimise ajutine peatamine või tühistamine.
Isikuautentimishalduse kasutamisel saate ekraanil <Oleku monitor> kasutajaid takistada toimetamast teiste kasutajate töödega. <Piira juurdepääsu teistele töödele>
1
Vajutage nuppu  (Oleku monitor).
2
Vajutage nuppu <Paljund./printimine>  <Töö olek>.
Ainult prinditavate dokumentide kuvamiseks valige ekraani paremas ülanurgas olevast ripploendist <Printimine>.
z
3
Kontrollige olekut.
Kui pärast dokumendi valimist klõpsata <Detailid> , saab printimist tühistada, kontrollida töö olekut jne.
Kui pärast dokumendi valimist vajutada <Tühista>, saab printimise tühistada.
Kui pärast dokumendi valimist vajutada <Peatamise /prior. print>, ilmuvad <Katkesta ja prindi> ja <Prioriteetne print>. Vajutage <Katkesta ja prindi>, et peatada käimasolev prinditöö ja alustada kohe valitud dokumendi printimist. Vajutage <Prioriteetne print>, et liigutada valitud dokument ooteloendi algusesse ja printida see pärast käimasoleva prinditöö lõppu.
Vea ignoreerimiseks ja printimise jätkamiseks vajutage <Detailid> , valige dokument ja  <Vea vahelejätmine>.
Masinas printimata töö sundprintimiseks vajutage <Detailid> , valige dokument ja  <Paberisööt>.
Katkestatavat prinditööd ei saa katkestada teise tööga. Kui proovite katkestatavat prinditööd katkestada, alustatakse tööd pärast praeguse katkestatava töö lõpetamist.

Prindilogi vaatamine

Vajutage <Tööde logi>, et kuvada prinditud dokumentide loend. Kui printimine lõpeb probleemideta, siis veerus <Tulemus> kuvatakse <OK>. Kui kuvatakse <VIGA>, siis printimine tühistati või ilmnes tõrge.
Üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage pärast dokumendi valimist <Detailid>.
Logi printimiseks vajutage <Prindi loend>.
9CY7-08E