Σάρωση & Αποθήκευση

Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται εδώ αναφέρονται στις λειτουργίες των πεδίων <Αντιγραφή> ή <Σάρωση & Αποστολή>.

Οθόνη επιλογής θέσης αποθήκευσης

Δίκτυο

Μέσο Μνήμης

Οθόνη επιλογής αρχείων

Δίκτυο

Μέσο Μνήμης

Οθόνη σάρωσης

Δίκτυο

Μέσο Μνήμης

Επιλογές

Δίκτυο

Μέσο Μνήμης

9CY6-0SE