Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής

Πατώντας το <Αντιγραφή> (Οθόνη <Αρχική>) εμφανίζεται η οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής.

Τρέχουσα κατάσταση ρυθμίσεων και κουμπιά ρυθμίσεων

Εμφανίζει την κατάσταση των ρυθμίσεων, όπως την κλίμακα αντιγραφής, το μέγεθος χαρτιού και τον αριθμό αντιγράφων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις ρυθμίσεις ώστε να εκτελέσετε σωστά την αντιγραφή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί κάτω από το τμήμα της οθόνης. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
Εάν πατήσετε το <1:1>, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ίδιου μεγέθους με το πρωτότυπο.
Ανάλογα με τον αριθμό των αντιγράφων και των ρυθμίσεων, η ένδειξη <Δείγμα Αντιγραφής> εμφανίζεται ώστε να ελέγξετε το αποτέλεσμα αντιγραφής εκτυπώνοντας ένα δείγμα. Έλεγχος των αποτελεσμάτων αντιγραφής

<Έλεγχος Ρυθμίσεων>

Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις στη λίστα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής

Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις στο <Αγαπημένες Ρυθμίσεις> του  ή για να αλλάξετε τα κουμπιά που εμφανίζονται στο .
Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών
Καταχώριση προσωπικών/κοινόχρηστων πλήκτρων

Πλήκτρα ρύθμισης λειτουργιών

Εμφανίζει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλήκτρα από το στοιχείο <Επιλογές>. Η κατάσταση ρυθμίσεων εμφανίζεται στα πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το  για να επιλέξετε ποια κουμπιά θα εμφανίζονται.
Εάν δεν εμφανίζεται το κουμπί για τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε το κουμπί που επιθυμείτε. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής

<Επιλογές>

Εμφανίζει όλα τα κουμπιά ρύθμισης λειτουργίας. Για ευκολία, μπορείτε να εμφανίσετε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλήκτρα ρύθμισης λειτουργίας στο .

<Επείγ. Εργασία>

Μπορείτε να διακόψετε μια εργασία αντιγραφής σε αναμονή και να δημιουργήσετε άμεσα το αντίγραφό σας. Άμεση εκτύπωση με διακοπή άλλων εργασιών
Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τα κουμπιά που δεν μπορούν να επιλεγούν εμφανίζονται με ανοιχτό γκρι χρώμα.
Αν έχει οριστεί όριο σελίδων στη Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων, εμφανίζεται ο αριθμός των σελίδων που απομένουν. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της Λειτουργίας Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων και τα όρια σελίδων, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων.
9CY6-05W