Αποδοτική αντιγραφή

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χαρτί αντιγράφοντας πολλά πρωτότυπα σε ένα φύλλο ή ελέγχοντας το αποτέλεσμα αντιγραφής πριν δημιουργήσετε αντίγραφα. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε την αποδοτικότητα αντιγράφοντας μαζί πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών ή συνδυάζοντας πρωτότυπα που έχουν σαρωθεί με διαφορετικές ρυθμίσεις, ώστε να αντιγραφούν μαζί.
9CY6-066