Αντιγραφή πολλαπλών πρωτοτύπων σε ένα φύλλο (Ν σε 1)

Μπορείτε να αντιγράψετε πολλαπλές σελίδες πρωτοτύπων σε ένα μόνο φύλλο. Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε αντιγραφή με μικρότερη ποσότητα χαρτιού από τον αριθμό σελίδων του πρωτοτύπου.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <N σε 1>.
5
Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης των σελίδων και επιλέξτε το μέγεθος του πρωτοτύπου και το μέγεθος του αντιγράφου.
Επιλέξτε πόσες σελίδες θα ταξινομηθούν σε ένα φύλλο χαρτιού. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης.
Για να δημιουργήσετε αντίγραφα 2-Όψεων ή να σαρώσετε πρωτότυπα 2-Όψεων για να δημιουργήσετε αντίγραφα 1-Όψης, πατήστε <Ρυθμίσεις 2-Όψεων>. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ρύθμιση, δείτε το σημείο «Αντιγραφή 2 όψεων» στο βήμα 4 της ενότητας Βασικές διαδικασίες αντιγραφής.
Πατώντας <Αλλαγή> στο <Μέγεθος Πρωτοτ> έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το μέγεθος του πρωτοτύπου και πατώντας <Αλλαγή> στο <Μέγεθος Χαρτιού> μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού.
6
Πατήστε <OK> <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Τα πρωτότυπα πρέπει να έχουν όλα το ίδιο μέγεθος.
Εάν επιλέξετε <N σε 1>, το <Μετακίνηση> ρυθμίζεται αυτόματα στο <Κέντρο>.
9CY6-067