Κατάσταση χρώματος με ένα πάτημα

Μπορείτε να επιλέξετε διαισθητικά την ποιότητα της εικόνας με ένα μόνο πλήκτρο, όπως με απαλά χρώματα ή με ρετρό φινίρισμα όπως μια παλιά φωτογραφία.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Ρύθμ. Χρώμα με 1 Πλήκτρο>.
5
Επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας.
Παράδειγμα ρύθμισης:
 Πρωτότυπο
 Ζωηρά Χρώματα
 Απαλά Χρώματα
 Φωτεινότερη Εικόνα
 Σκουρότερη Εικόνα
 Αναπ.Φωτει- νώνΠεριοχών
 Τόνοι Σέπια
Εάν επιλέξετε <Αναπ.Φωτει- νώνΠεριοχών>, η ποιότητα της εικόνας προσαρμόζεται έτσι ώστε να μην χάνονται οι φωτεινές περιοχές.
Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς τύπους ποιότητας εικόνας ταυτόχρονα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα τα στοιχεία <Ζωηρά Χρώματα> και <Απαλά Χρώματα> και δεν μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα τα στοιχεία <Φωτεινότερη Εικόνα>, <Σκουρότερη Εικόνα> και <Αναπ.Φωτει- νώνΠεριοχών>.
6
Πατήστε <OK> <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Οι ρυθμίσεις στις <Επιλογές> <Ισορροπία Χρωμάτων> αλλάζουν αυτόματα σύμφωνα με την ποιότητα της εικόνας που επιλέγετε.
Εάν επιλέξετε <Τόνοι Σέπια>, εμφανίζεται η επιλογή <Ένα Χρώμα (Τόνοι Σέπια)> στο στοιχείο <ΕπιλογήΧρώματος> στην οθόνη βασικών λειτουργιών.
9CY6-065