Αντιγραφή ταυτότητας

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε το μπροστινό και το πίσω μέρος μιας ταυτότητας σε ένα φύλλο χαρτιού. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά την αντιγραφή εγγράφων αναγνώρισης (ταυτότητες), όπως οι άδειες οδήγησης, επειδή ο προσανατολισμός και η θέση εκτύπωσης των εικόνων και των δύο πλευρών της ταυτότητας ευθυγραμμίζονται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού.
Τοποθετήστε το δελτίο ταυτότητας στη γυάλινη πλάκα. Τοποθετήστε την ταυτότητα και ευθυγραμμίστε τη γωνία της με την επάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης, όπως απεικονίζεται παρακάτω. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση αντιγραφής ταυτότητας όταν η ταυτότητα είναι τοποθετημένη στον τροφοδότη.
Εάν υπάρχει άλλο πρωτότυπο στον τροφοδότη, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την αντιγραφή. Αφαιρέστε το πρωτότυπο από τον τροφοδότη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο χαρτί μεγέθους A4 για τη λειτουργία <Αντιγραφή Ταυτότητας>.
1
Τοποθετήστε το δελτίο ταυτότητας στη γυάλινη πλάκα με την όψη προς τα κάτω. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Αντιγραφή Ταυτότητας>.
5
Πατήστε <Αλλαγή>, επιλέξτε το χαρτί που θα χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε <OK>.
6
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε  (Έναρξη) για να σαρώσετε την μπροστινή πλευρά.
Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα σας ειδοποιεί ότι οι προετοιμασίες για τη σάρωση της πίσω πλευράς έχουν ολοκληρωθεί.
8
Γυρίστε ανάποδα την ταυτότητα, έτσι ώστε η πίσω πλευρά της να είναι στραμμένη προς τα κάτω και πατήστε  (Έναρξη) για να σαρώσετε την πίσω πλευρά.
Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση της πίσω πλευράς, η εκτύπωση ξεκινά αυτόματα.
9CY6-06Y