Προαιρετικός Εξοπλισμός

Συνδυάζοντας διάφορους εξοπλισμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά τις λειτουργίες.

Εάν έχει εγκατασταθεί το προαιρετικό Inner Finisher-L

Inner Finisher-L

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εκτελέσετε σελιδοποίηση, ομαδοποίηση, μετατόπιση και συρραφή (Γωνία/Διπλή). Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε βιβλιοδεσία χειροκίνητα με το συρραπτικό ή χωρίς το συρραπτικό. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Εάν εγκαταστήσετε το «Inner 2/4 Hole Puncher-D» ή το «Inner 4 Hole Puncher-D» στο «Inner Finisher-L», μπορείτε να ανοίξετε τρύπες στις εκτυπώσεις σας. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Εγκατάσταση άλλου εξοπλισμού

Inner 2way Tray-M

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την έξοδο χαρτιού σε δύο τοποθεσίες. Inner 2way Tray-M

Copy Tray-T

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την έξοδο χαρτιού σε δύο τοποθεσίες. Copy Tray-T

Utility Tray-B

Επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου για την τοποθέτηση πρωτοτύπων.

Platen Cover-Y

Αυτή η επιλογή κρατάει στη θέση του το πρωτότυπο που έχει τοποθετηθεί στην επιφάνεια σάρωσης. Platen Cover-Y
Για πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που μπορεί να εγκατασταθεί συνδυαστικά στη συσκευή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Κάποιες από τις ρυθμίσεις ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
9CY6-028