Επιλογές

Η λειτουργικότητα της συσκευής μπορεί να επεκταθεί εγκαθιστώντας προαιρετικό εξοπλισμό.
Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικό εξοπλισμό που αφορά το σύστημα, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές Συστήματος.

Διαθέσιμες Επιλογές

Αναζήτηση εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας

Για την προσθήκη συρταριών χαρτιού

Για την τοποθέτηση βαριού χαρτιού με επίχρισμα

Για τη χρήση λειτουργιών όπως η αναδίπλωση και η συρραφή ή για την εγκατάσταση ενός πρόσθετου δίσκου εξόδου

Για τον προαιρετικό εξοπλισμό που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε λειτουργίες όπως η αναδίπλωση και η συρραφή, ανατρέξτε στην ενότητα Προαιρετικός εξοπλισμός που υποστηρίζει συγκεκριμένες λειτουργίες

Για να την εγκατάσταση ενός καλύμματος αντί ενός τροφοδότη

Για τη χρήση εργαλείου υποστήριξης κατά το κλείσιμο του τροφοδότη

Για τη δημιουργία χώρου για την τοποθέτηση πρωτοτύπων κ.λπ.

Διαχείριση του εξοπλισμού

Μην βάζετε τα χέρια σας στο σημείο του δίσκου στο οποίο γίνεται η συρραφή (κοντά στους κυλίνδρους) όταν είναι συνδεδεμένο ένα finisher, επειδή μπορεί να τραυματιστείτε.
Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή τα χέρια σας στο finisher ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν το κάνετε, μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε βλάβες στο finisher.
Κατά την αφαίρεση χαρτιού από τον δίσκο του finisher, μην τοποθετείτε τα χέρια σας στον δίσκο εξόδου του finisher. Ο δίσκος μπορεί να κινηθεί προς τα επάνω και να μαγκώσει τα χέρια σας.
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στους δίσκους του finisher (εκτός από το χαρτί που παραδίδεται), επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη των δίσκων.
Κάποιες από τις ρυθμίσεις ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
9CY6-027