Εμπλοκές χαρτιού σε finisher

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη μέθοδο αφαίρεσης μπλοκαρισμένου χαρτιού από το Finisher. Ελέγξτε στην οθόνη την τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού και ακολουθήστε την διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω για να αφαιρέσετε το χαρτί.
Επιβεβαίωση πριν την ενέργεια
Αφαιρέστε όλα τα χαρτιά που υπάρχουν στο δίσκο.
Πριν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα και τα συρτάρια χαρτιού της συσκευής και του προαιρετικού εξοπλισμού είναι κλειστά.
9CY6-023