Χρήση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κωδικό πρόσβασης για να προστατεύσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής που αφορούν την πολιτική ασφαλείας. Εάν οριστεί κωδικός πρόσβασης, το δικαίωμα τροποποίησης των ρυθμίσεων πολιτικής ασφαλείας μπορεί να περιοριστεί μόνο στους διαχειριστές της ασφάλειας των πληροφοριών οι οποίοι γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Security Settings]  [Security Policy Settings].
Θα εμφανιστεί η σελίδα [Confirm Security Policy].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Password Settings].
5
Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο [OK].
Χρησιμοποιήστε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή σύμβολα για τον κωδικό πρόσβασης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τον κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [Confirm:].
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [Old Password:] και τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [New Password:], έπειτα πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [Confirm:] και κάντε κλικ στο [OK].
Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης
Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [Old Password:], και κάντε κλικ στο [OK] χωρίς να πληκτρολογήσετε τίποτα στο πεδίο [New Password:] ή στο πεδίο [Confirm:] (αφήστε τα κενά). Εάν έχει καθοριστεί όριο εισαγωγής χαρακτήρων στην [Password Settings Policy], θα πρέπει να εισαχθεί τιμή για αυτήν τη ρύθμιση. Ακυρώστε το όριο προτού καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης. Στοιχεία των Ρυθμίσεων Πολιτικής ασφαλείας
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεχάσετε το συνθηματικό. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Για να ορίσετε ή να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης, είναι απαραίτητο να στο Remote UI με ένα από τα παρακάτω δικαιώματα.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Αν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, θα ζητηθεί για πιστοποίηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκκίνηση της συσκευής. Μετά την πιστοποίηση και την εκκίνηση της συσκευής, ο κωδικός πρόσβασης θα διαγραφεί. Αρχικοποίηση όλων των δεδομένων/ρυθμίσεων
9CY6-0C3