Ακύρωση εκτύπωσης

Μπορείτε να ακυρώσετε μια εκτύπωση πριν ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής. Έλεγχος της κατάστασης και του ιστορικού εκτύπωσης
1
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται στην περιοχή εργασιών της επιφάνειας εργασίας.
Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του εκτυπωτή
Ανοίξτε τον φάκελο του εκτυπωτή και κάντε κλικ ή διπλό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής.
2
Επιλέξτε το έγγραφο προς ακύρωση και κάντε κλικ στο [Document]  [Cancel].
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το έγγραφο προς ακύρωση, το έγγραφο έχει ήδη αποσταλεί στη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση.
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Yes].
Η εκτύπωση ακυρώνεται.
1
Κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή που εμφανίζεται στην περιοχή εικονιδίων (Dock).
2
Επιλέξτε το έγγραφο προς ακύρωση και κάντε κλικ στο [Delete] ή στο .
Η εκτύπωση ακυρώνεται.
9CY6-08C