Αποτελεσματική σάρωση

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται πρακτικές λειτουργίες όπως η ταυτόχρονη σάρωση πρωτοτύπων διαφορετικών μεγεθών, η σάρωση δύο αντικριστών σελίδων σε διαφορετικές σελίδες και η ξεχωριστή σάρωση μεγάλου αριθμού πρωτοτύπων για τη συγχώνευσή τους σε ένα αρχείο.
9CY6-099