Σάρωση

Η σάρωση έντυπων πρωτοτύπων σας δίνει τη δυνατότητα να τα μετατρέψετε σε ηλεκτρονικά αρχεία, όπως PDF, που υποστηρίζονται από υπολογιστές. Τα αρχεία που μετατρέπονται αποστέλλονται ως συνημμένα σε e-mail από τη συσκευή ή αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή αρχείων. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται διάφορες χρήσιμες λειτουργίες για την εύκολη σάρωση καθώς και βασικές διαδικασίες.

Εισαγωγή στις βασικές διαδικασίες

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης και οι βασικές μέθοδοι αποστολής/αποθήκευσης.

Ευκρινής σάρωση

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων όπως θολές φωτογραφίες, δυσανάγνωστο κείμενο λόγω σκούρου χαρτιού και η εμφάνιση σκούρων περιγραμμάτων.

Σάρωση διαφόρων τύπων πρωτοτύπων

Μπορείτε να σαρώσετε αποτελεσματικά πρωτότυπα με πολλές σελίδες και πρωτότυπα που απαρτίζονται από πολλά έγγραφα.

Αποτελεσματικά, αξιόπιστα, με ασφάλεια

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται διάφορες χρήσιμες λειτουργίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, την αποφυγή σφαλμάτων λειτουργίας και τη βελτίωση της ασφάλειας.

Σάρωση με τη χρήση υπολογιστή

Αν επεξεργάζεστε ένα σαρωμένο έγγραφο σε έναν υπολογιστή, πραγματοποιήστε αποθήκευση απευθείας στον υπολογιστή για ευκολία.
9CY6-090