Προσαρμοσμ. Ρυθμ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αριθμός Αντιγράφων>
1 έως 9999
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Εκτύπωση 2 Όψεων>
<On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Προώθηση Χαρτιού>
<Προεπιλογή Πηγής Τροφοδοσίας Χαρτιού>
<Αυτ.>, <Δίσκος ΠΧ>, <Συρτάρι 1> έως <Drawer n>*1
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Προεπιλεγμένο Μέγεθος Χαρτιού>
<A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <Φάκ. NAGAGATA 3>, <Φάκ. NAGAGATA 4>, <Φάκ. YOGATANAGA3>, <Φάκ. KAKUGATA 2>, <Φάκελος Νο. 10>, <Φάκελος ISO-C5>, <Φάκελος DL>, <Φάκελος Monarch>, <305x457 mm>, <320x450 mm (SRA3)>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Προεπιλεγμένος Τύπος Χαρτιού>
<Λεπτό 2>, <Λεπτό 1>, <Απλό 1>, <Απλό 2>, <Απλό 3>, <Βαρύ 1>, <Βαρύ 2>, <Βαρύ 3>, <Βαρύ 4>, <Βαρύ 5>, <Βαρύ 6>, <Βαρύ 7>, <Χρωματιστό>, <Ανακυκλωμένο 1>, <Ανακυκλωμένο 2>, <Ανακυκλωμένο 3>, <Με Διάτρηση 1>, <Με Διάτρηση 2>, <Διαφάνεια>, <Σχεδίασης>, <Ετικέτες>, <Γραφής>, <Επιστολόχαρτο 1>, <Επιστολόχαρτο 2>, <Επιστολόχαρτο 3>, <Επιστολόχαρτο 4>, <Επιστολόχαρτο 5>, <Επιστολόχαρτο 6>, <Επιστολόχαρτο 7>, <1-Όψης με Επίχρισμα 1>, <1-Όψης με Επίχρισμα 2>, <1-Όψης με Επίχρισμα 3>, <1-Όψης με Επίχρισμα 4>, <2-Όψεων με Επίχρισμα 1>, <2-Όψεων με Επίχρισμα 2>, <2-Όψεων με Επίχρισμα 3>, <2-Όψεων με Επίχρισμα 4>, <Φάκελος>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Παράκαμψη Μεγέθους Χαρτιού>
<On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Έξοδος Χαρτιού>
<Τελική Επεξεργασία>
<Τελική Επεξεργασία>: <Off (απενεργοπ.)>, <Σελιδοποίηση>, <Ομάδα>, <Περιστρ.+Σελιδοπ.>*2, <Περιστρ.+Ομαδοπ.>*2, <Μετατόπ.+Σελιδοπ.>*2*3, <Μετατόπ.+Ομαδοπ.>*2, <Συρρ.+Σελιδοπ.>*2*4, <Συρρ.+ Ομαδοπ.>*2*4, <Eco(Stpl-Fr) + Σελιδ.>*2*5, <Eco (Stpl-Fr) + Ομαδ.>*2*5
<Μετατόπιση Αντιγράφων>: 1 έως 9999
<Θέση Βιβλιοδεσίας>: <Γωνία (Επάνω αρ.)>, <Διπλή (Επάνω)>, <Γωνία (Επάνω δεξ.)>, <Διπλή (Δεξιά)>, <Γωνία (Κάτω δεξ.)>, <Διπλή (Κάτω)>, <Γωνία (Κάτω αρ.)>, <Διπλή (Αριστερά)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Διάτρηση>
<Διάτρηση>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
<Θέση Διάτρησης>:<Αριστερά>, <Δεξιά>, <Επάνω>, <Κάτω>
<Τύπος Διάτρησης>: <Μον. Finisher (2 Οπ.)>, <Μον. Finisher (4 Οπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Ποιότητα εκτύπωσης (Print Quality)>
<Πυκνότητα>*2
<Κυανό>: -8 έως +8· 0
<Ματζέντα>: -8 έως +8· 0
<Κίτρινο>: -8 έως +8· 0
<Μαύρο>: -8 έως +8· 0
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Πυκνότητα (Μικρορύθμιση)>*2
<Κυανό>:
<Υψηλή>: -8 έως +8· 0
<Μεσαία>: -8 έως +8· 0
<Χαμηλή>: -8 έως +8· 0
<Ματζέντα>:
<Υψηλή>: -8 έως +8· 0
<Μεσαία>: -8 έως +8· 0
<Χαμηλή>: -8 έως +8· 0
<Κίτρινο>:
<Υψηλή>: -8 έως +8· 0
<Μεσαία>: -8 έως +8· 0
<Χαμηλή>: -8 έως +8· 0
<Μαύρο>:
<Υψηλή>: -8 έως +8· 0
<Μεσαία>: -8 έως +8· 0
<Χαμηλή>: -8 έως +8· 0
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Εξοικονόμηση Γραφίτη>
<On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Τόνοι>
<Στάνταρ>, <Υψηλ. 1>, <Υψηλ. 2>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Ανάλυση>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Όξυνση (Φωτογραφία)>
-1 έως +3· 0
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Κατάσταση Ειδικής Εξομάλυνσης>
<Κατάσταση 1>, <Κατάσταση 2>, <Κατάσταση 3>, <Κατάσταση 4>, <Κατάσταση 5>, <Κατάσταση 6>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Διόρθωση Ποσότητας Γραφίτη>
<Κανονικό>, <Προτερ. Διαβάθμ.>, <Προτεραιότ. Κειμένου>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Έλεγχος γραμμών>
<Προτερ. Ανάλυσης>, <Προτερ. Διαβάθμ.>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Προσαρμογή Πλάτους>
<Προσαρμογή Πλάτους>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
<Στόχος για Προσαρμ. Πλάτους>: <Κείμενο>, <Γραμ.>, <Γραμμή και Κείμενο>, <Όλα>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings for Printer Settings
<Προηγμένη Εξομάλυνση>
<Προηγμένη Εξομάλυνση>: <Off (απενεργοπ.)>, <Επίπεδο 1>, <Επίπεδο 2>
<Εφαρμογή στα γραφικά>: <On>, <Off>
<Εφαρμογή στο Κείμενο>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Εξομάλυνση Τόνων>
<Εξομάλυνση Τόνων>: <Off (απενεργοπ.)>, <Επίπεδο 1>, <Επίπεδο 2>
<Εφαρμογή στα γραφικά>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
<Εφαρμογή στις εικόνες>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Βελτίωση Κειμένου για Α/Μ εκτύπωση>
<On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Διάταξη>
<Όχι>
<Μεγάλη Διάσταση>, <Μικρή Διάσταση>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Περιθώριο Βιβλιοδεσίας>
-50,0 mm έως +50,0 mm· 0,0 mm
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Μετατόπιση Μικρής Διάστασης (Εμπρός)>
-50,0 mm έως +50,0 mm· 0,0 mm
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Μετατόπιση Μεγάλης Διάστασης (Εμπρός)>
-50,0 mm έως +50,0 mm· 0,0 mm
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Μετατόπιση Μικρής Διάστασης (Πίσω)>
-50,0 mm έως +50,0 mm· 0,0 mm
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Μετατόπιση Μεγάλης Διάστασης (Πίσω)>
-50,0 mm έως +50,0 mm· 0,0 mm
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Ενέργεια για εργασίες χωρίς καθορισμένο τύπο χαρτιού>
<Συνέχεια Εργασίας>, <Ακύρωση Εργασίας>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Αυτόματη Παράκαμψη Σφάλματος>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Όριο Χρόνου Αναμονής>
<Όριο Χρόνου Αναμονής>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
<Όριο Χρόν. Αναμ.>: 5 δευτερόλεπτα έως 300 δευτερόλεπτα· 15 δευτερόλεπτα
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Εκτύπωση Μετά την Ολοκλήρ. Μετατροπής σε Ράστερ>
<On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Προσωπικότητα>*2
<Αυτ.>, <PS>, <PCL>, <Απεικόνιση>, <PDF>, <XPS>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Προτεραιότητα Καταστάσεων>*2
<Κανένα>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Αυτ. Επιλογή>*2
<PS>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
<PCL>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
<XPS>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
<Απεικόνιση>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
<PDF>: <On (ενεργοποίηση)>, <Off (απενεργοπ.)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Color Mode>
<Αυτ. (Χρώμα/Α&Μ)>, <Άσπρο & Μαύρο>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Έξοδος Συμπιεσμένης Εικόνας>
<Έξοδος>, <Σφάλμα προβολής>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
<Αρχικοποίηση>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
*1 Έχετε υπόψη ότι ο αριθμός των συρταριών που εμφανίζονται διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο και τις εγκαταστημένες επιλογές.
*2 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμο για χρήση το κατάλληλο προαιρετικό προϊόν ή έχει καθοριστεί η κατάλληλη ρύθμιση.
*3 Αντίγραφα: 1 έως 9999
*4 Θέση συρραφής (Συρρ.+Σελιδοπ., Συρρ.+ Ομαδοπ.):
Γωνία (Επάνω αρ.), Διπλή (Επάνω), Γωνία (Επάνω δεξ.), Διπλή (Δεξιά), Γωνία (Κάτω δεξ.), Διπλή (Κάτω), Γωνία (Κάτω αρ.), Διπλή (Αριστερά).
*5 Θέση συρραφής (Eco(Stpl-Fr) + Σελιδ., Eco (Stpl-Fr) + Ομαδ.):
Γωνία (Επάνω αρ.), Γωνία (Επάνω δεξ.), Γωνία (Κάτω δεξ.), Γωνία (Κάτω αρ.).
9CY6-0JU