<Εκτυπωτής>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες του εκτυπωτή.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Έξοδος Αναφοράς>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>
Μπορείτε να εκτυπώνετε αναφορές για τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Έξοδος Αναφοράς>
-
-
-
-
-

<Ρυθμίσεις Εκτυπωτή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II)).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προσαρμοσμ. Ρυθμ.>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
<Απεικόνιση>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Βοήθημα>
-
-
-
-
-
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμο για χρήση το κατάλληλο προαιρετικό προϊόν ή έχει καθοριστεί η κατάλληλη ρύθμιση.

<Περιορισμός Εργασιών Εκτυπωτή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On>, μπορείτε να περιορίσετε εργασίες από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Εργασιών Εκτυπωτή>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Επιλογή Εργασιών που θα Επιτρέπονται>: <Προγραμματ. Εργασίες>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings for Printer Settings

<Επιλογή PDL (Plug and Play)>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>
Επιλέξτε Γλώσσα Περιγραφής Σελίδας (PDL).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιλογή PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Φαξ>*1, <PCL6 (V4)>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμο για χρήση το κατάλληλο προαιρετικό προϊόν ή έχει καθοριστεί η κατάλληλη ρύθμιση.

<Κατ.Τροφ.Χαρτιού για Εργ.Προγρ.Οδ.Εκτ.με ΔίσκοΠΧ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>
Μπορείτε να ρυθμίσετε να δίνεται προτεραιότητα στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή στις ρυθμίσεις χαρτιού στη συσκευή κατά την εκτύπωση μιας εργασίας με τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων που καθορίσατε ως πηγή χαρτιού. Επιπλέον, αν δώσατε προτεραιότητα στις ρυθμίσεις στη συσκευή, ορίστε τη λειτουργία τροφοδοσίας χαρτιού για κάθε φορά που ορίζεται χαρτί ελεύθερου μεγέθους στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατ.Τροφ.Χαρτιού για Εργ.Προγρ.Οδ.Εκτ.με ΔίσκοΠΧ>
<Κατ. A (Προτ.Ρυθμ. Πρ. Οδ. Εκτυπωτή)>, <Κατ. B (Ευελιξία Σε Επιλ.Ελεύθ.Μεγέθ)>, <Κατ.Γ(Τροφ.Μόνο με ΊδιεςΡυθμ.Χαρτ)>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, μπορείτε να πατήσετε <Προσωρ.Αλλαγή Χαρτ.σεΔίσκοΠΧ> στην οθόνη επιλογής χαρτιού του <Αντιγραφή> και <Προσπέλαση ΑποθΑρχείων> για να αλλάξετε το μέγεθος/τον τύπο χαρτιού που θα τοποθετήσετε στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων:
Αν το χαρτί έχει τοποθετηθεί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <Κατ. A (Προτ.Ρυθμ. Πρ. Οδ. Εκτυπωτή)>
Αν η επιλογή <Προεπιλογές Δίσκου Πολλαπλών Χρήσεων> έχει οριστεί σε <Χρήση Προκαθορισμένου>
Αν το μέγεθος χαρτιού που καθορίστηκε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή διαφέρει σημαντικά από το μέγεθος χαρτιού που ορίσατε στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Αν έχει οριστεί χαρτί ελεύθερου μεγέθους στο πεδίο <Κατ. A (Προτ.Ρυθμ. Πρ. Οδ. Εκτυπωτή)>, να έχετε υπόψη τα εξής.
Κατά την εκτύπωση σε φακέλους, βεβαιωθείτε ότι καθορίσατε τον τύπο χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Αν δεν έχει καθοριστεί, η εκτύπωση μπορεί να μην εκτελεστεί.
Αν ο τύπος χαρτιού δεν έχει καθοριστεί, μπορεί να συμβεί εμπλοκή χαρτιού ή άλλο πρόβλημα εκτύπωσης κατά την εκτύπωση σε άλλον τύπο χαρτιού.

<Ρυθμίσεις Μήκους Γλώσσας Φακέλου (Nagagata 3)>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>
Μπορείτε να ορίσετε το μήκος της γλώσσας, όταν οι φάκελοι Nagagata 3 τοποθετούνται κατακόρυφα (με τη γλώσσα στην απέναντι πλευρά) στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Μήκους Γλώσσας Φακέλου (Nagagata 3)>
0 έως 30,0 mm
Ναι
Ναι
Όχι
B
Settings for Printer Settings
Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, η ρύθμιση <Κατ.Τροφ.Χαρτιού για Εργ.Προγρ.Οδ.Εκτ.με ΔίσκοΠΧ> πρέπει να έχει οριστεί σε <Κατ. A (Προτ.Ρυθμ. Πρ. Οδ. Εκτυπωτή)>.
Αυτή η ρύθμιση ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εάν έχει καθοριστεί φάκελος Nagagata 3 στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
Εάν ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων έχει οριστεί ως πηγή τροφοδοσίας χαρτιού, όταν γίνεται αποστολή της εργασίας από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
Αν το <Κατ.Τροφ.Χαρτιού για Εργ.Προγρ.Οδ.Εκτ.με ΔίσκοΠΧ> έχει οριστεί στο <Κατ. A (Προτ.Ρυθμ. Πρ. Οδ. Εκτυπωτή)>

<Ρυθμίσεις Συνθηματικού PS>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>
Μπορείτε να καθορίσετε το συνθηματικό που θα περιορίζει τη χρήση της εντολής ελέγχου που δόθηκε από τον εκτυπωτή PS.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Συνθηματικού PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings for Printer Settings
Το συνθηματικό <SystemParams Password> επιτρέπει αλλαγές στις παραμέτρους του συστήματος και το συνθηματικό <StartJob Password> επιτρέπει την έναρξη της εργασίας από τον διαχειριστή διακομιστή εξόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις προδιαγραφές γλώσσας PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>
Μπορείτε να ορίσετε την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιήσατε για την εντολή PCL5 PaperSource.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατ.Τροφ.Χαρτιού κατά τη Χρήση Προσομοίωσης PCL>
<Κατάσταση 0>, <Κατάσταση 1>, <Κατάσταση 2>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση, ανατρέξτε στην ενότητα Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II)).
9CY6-0JR