<Ορισμός Γραμμής>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις γραμμής φαξ.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο επισημασμένο με αστερίσκο (*)
Εμφανίζεται μόνο αν έχετε εγκαταστήσει την επιλογή.

<Γραμμή 1> έως <Line n>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ορισμός Γραμμής>
Καθορίστε ρυθμίσεις όπως ο αριθμός φαξ και το όνομα μονάδας για κάθε γραμμή.
Ο αριθμός των γραμμών που εμφανίζονται διαφέρει, ανάλογα με τα εξής:
Τις εγκαταστημένες επιλογές
Τη ρύθμιση <Αρ. Γραμμών Αποστολής> (μόνο συσκευές-πελάτες απομακρυσμένου φαξ)
<Αποθήκευση Αρ. Τηλεφώνου Συσκευής>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ορισμός Γραμμής> <Γραμμή 1> σε <Line n>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό φαξ που θα χρησιμοποιείται όταν το φαξ χρησιμοποιείται στη συσκευή. Ο αποθηκευμένος αριθμός φαξ εκτυπώνεται σε χαρτί στον παραλήπτη ως πληροφορίες αποστολέα όταν στέλνετε φαξ. Ρυθμίσεις γραμμής φαξ
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Αρ. Τηλεφώνου Συσκευής>
Εισαγάγετε τον Αρ. Τηλεφώνου Χρήστη
Ναι
Όχι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση Ονόματος Συσκευής>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ορισμός Γραμμής> <Γραμμή 1> σε <Line n>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα της εταιρείας σας ή του τμήματος ως όνομα μονάδας. Το αποθηκευμένο όνομα εκτυπώνεται σε χαρτί στον παραλήπτη ως πληροφορίες αποστολέα όταν στέλνετε φαξ. Ρυθμίσεις γραμμής φαξ
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Ονόματος Συσκευής>
Εισαγάγετε το Όνομα Μονάδας
Ναι
Όχι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Επιλογή Τύπου Γραμμής>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ορισμός Γραμμής> <Γραμμή 1> σε <Line n>
Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής που συνδέεται στη συσκευή. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι λανθασμένη, δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλες συσκευές. Ελέγξτε τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής που χρησιμοποιείτε και καθορίστε τη σωστή ρύθμιση. Ρυθμίσεις γραμμής φαξ
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιλογή Τύπου Γραμμής>
<Παλμός>, <Τόνος>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Τροποπ.Ονόμ.Γραμμής για ΟθόνηΕπιλ.Γραμμής> *
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ορισμός Γραμμής> <Γραμμή 1> σε <Line n>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το όνομα γραμμής ενός κουμπιού που εμφανίζεται στην οθόνη <Επιλογή Γραμμής>. Ρυθμίσεις γραμμής φαξ
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Τροποπ.Ονόμ.Γραμμής για ΟθόνηΕπιλ.Γραμμής>
Εισαγάγετε το Όνομα Γραμμής
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλ. Λίστα Δ/νσεων σε Επιλογή Γραμμής> *
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ορισμός Γραμμής> <Γραμμή 1> σε <Line n>
Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο της λίστας διευθύνσεων που επιθυμείτε να εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε το <Βιβλίο Δ/νσεων> στην οθόνη Βασικών Λειτουργιών του Φαξ. Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο αν επιλέξετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη <Επιλογή Γραμμής>. Ρυθμίσεις γραμμής φαξ
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προεπιλ. Λίστα Δ/νσεων σε Επιλογή Γραμμής>
<Λίστα Δ/νσεων 1> έως <Λίστα Δνσεων 10>, <Λίστα Δ/νσεων για Διαχειριστή>, <ΌλεςΛίστΔνσεων>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Επιλογή Γραμμής ΑΠ> *

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Αποστολή> <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ορισμός Γραμμής>
Μπορείτε να ορίσετε μια γραμμή που θα χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για την αποστολή φαξ, καθώς και να επιλέξετε μια γραμμή που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιλογή Γραμμής ΑΠ>
<Γραμμή 1>: <Προτερ. ΑΠ>, <Απαγόρ. ΑΠ>
<Line n>*1: <Προτερ. ΑΠ>, <Απαγόρ. ΑΠ>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Ο αριθμός των γραμμών που εμφανίζονται διαφέρει, ανάλογα με τις εγκαταστημένες επιλογές.
Ακόμη κι αν ορίσετε το <Γραμμή 1> σε <Απαγόρ. ΑΠ>, το Γραμμή 1 χρησιμοποιείται ακόμη για υπηρεσίες παροχής πληροφοριών μέσω φαξ.
Αν επιλέξετε άλλη γραμμή στο <Επιλογές>, αυτή η ρύθμιση έχει προτεραιότητα.
9CY6-0K9