<Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρ. Φαξ>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία απομακρυσμένου φαξ στη συσκευή-πελάτη.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Δ/νση Απομακρυσμένου Διακομιστή Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρυσμένου Φαξ>
Καθορίστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή της συσκευής απομακρυσμένου διακομιστή φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Δ/νση Απομακρυσμένου Διακομιστή Φαξ>
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρόνος Αναμονής ΑΠ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρυσμένου Φαξ>
Αν η συσκευή απομακρυσμένου διακομιστή φαξ δεν αποκρίνεται στον χρόνο αναμονής ΑΠ, η εργασία απομακρυσμένου φαξ ακυρώνεται.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρόνος Αναμονής ΑΠ>
1 έως 24 έως 99 ώρες (βήματα της μίας ώρας)
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αρ. Γραμμών Αποστολής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρυσμένου Φαξ>
Μπορείτε να ορίσετε πόσες γραμμές μπορείτε να επιλέξετε κατά την αποστολή απομακρυσμένων φαξ. Ορίστε τον αριθμό των γραμμών ώστε να είναι ίδιος με τον αριθμό τηλεφωνικών γραμμών που συνδέονται στη συσκευή απομακρυσμένου διακομιστή φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αρ. Γραμμών Αποστολής>
Γραμμή 1 έως 4
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Επιλογή Γραμμής Προτεραιότητας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρυσμένου Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιείται κατά την αποστολή απομακρυσμένων φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιλογή Γραμμής Προτεραιότητας>
<Αυτ.>, <Γραμμή 1> σε <Line n>*1
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Εμφανίζεται ανάλογα με τον αριθμό των γραμμών που έχουν οριστεί στην επιλογή <Αρ. Γραμμών Αποστολής>.

<Χρήση IP Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρυσμένου Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιούνται φαξ IP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση IP Φαξ>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Κατάστασης Επικοινωνίας IP Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ> <Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρυσμένου Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε την κατάσταση επικοινωνίας που θα χρησιμοποιείται κατά την αποστολή φαξ IP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Κατάστασης Επικοινωνίας IP Φαξ>
<Χρήση Intranet>: <On>, <Off>
<Χρήση Πύλης VoIP>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
9CY6-0KA