<Ρυθμίσεις Δικτύου>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις δικτύου που θα χρησιμοποιούνται όταν αποθηκεύετε σαρωμένα πρωτότυπα ή όταν χρησιμοποιείτε τα αποθηκευμένα αρχεία.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Ρυθμίσεις Θυρίδας Δικτύου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Δικτύου>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE ή ενός διακομιστή των Windows ως εξωτερική αναφορά. Σύνδεση με άλλες συσκευές
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Θυρίδας Δικτύου>
<Αποθήκευση> (<Όνομα>, <Πρωτόκολλο>, <Θέση>), <Τροποποίηση> (<Όνομα>, <Πρωτόκολλο>, <Θέση>), <Λεπτο- μέρειες>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Πρωτόκολλο για Εξωτερική Αναφορά>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Δικτύου>
Μπορείτε να επιλέξετε το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση στο Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE ή ενός διακομιστή των Windows ο οποίος ανοίγει εξωτερικά. Σύνδεση με άλλες συσκευές
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Πρωτόκολλο για Εξωτερική Αναφορά>
<SMB>: <On>, <Off>
<WebDAV>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS για Πρόσβαση Δικτύου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Δικτύου>
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν το πιστοποιητικό διακομιστή TLS είναι έγκυρο κατά την πρόσβαση στο Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE ή ενός διακομιστή των Windows. Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και την αξιοπιστία της αλυσίδας πιστοποιητικών, καθώς και να επιβεβαιώσετε το CN (Κοινό Όνομα). Σύνδεση με άλλες συσκευές
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS για Πρόσβαση Δικτύου>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Προσθ.Στοιχ.για Επαλήθευση>: <CN>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Μέθοδος Ορισμού Προσωπικού Φακέλου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Δικτύου>
Ο Προσωπικός φάκελος είναι ένας ατομικός φάκελος τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης που συνδέεται με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης. Μπορείτε να καθορίσετε κοινόχρηστους φακέλους και διακομιστές αρχείων και να τους χρησιμοποιείτε ως Προσωπικό φάκελο. Διαμόρφωση προσωπικών φακέλων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μέθοδος Ορισμού Προσωπικού Φακέλου>
<Αρχικός Φάκελος>, <Αποθήκευση για Κάθε Χρήστη>, <Χρήση Διακομιστή Σύνδεσης>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Αρχικός Φάκελος>:
<Ρύθμιση>, <Χρήση Πληροφ.Πι- στοπ. Κάθε Χρήστη>
<Ρύθμιση>: <Πρωτόκολλο> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Όνομα Συστήματος>, <Διαδρομή Φακέλων>
Εάν έχει επιλεγεί το <Χρήση Διακομιστή Σύνδεσης>:
<Χρήση Πληροφ.Πι- στοπ. Κάθε Χρήστη>
Προσωπικός φάκελος είναι ο φάκελος που χρησιμοποιείται από κοινού στις εξής οθόνες.
<Σάρωση & Αποστολή>
<Δίκτυο> στο <Σάρωση & Αποθήκευση>
<Δίκτυο> στο <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>
9CY6-0KW