<Κατ. Περιορισμού Λειτουργιών>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της χρήσης του προαιρετικού εξοπλισμού.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Δίσκος Finisher Α>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Κατ. Περιορισμού Λειτουργιών>
Επιλέξτε αν θα απενεργοποιηθεί ο Δίσκος Εξόδου A του finisher.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Δίσκος Finisher Α>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
-

<Μονάδα Διάτρησης Finisher>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Συσκευής>  <Κατ. Περιορισμού Λειτουργιών>
Επιλέξτε αν θα απενεργοποιηθεί η μονάδα διάτρησης που είναι εγκαταστημένη στη διάταξη τελικής επεξεργασίας.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μονάδα Διάτρησης Finisher>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
-
9CY6-0L8