<Ρυθμίσεις IPv6>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περιβάλλον IPv6.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Χρήση IPv6>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε εάν θα γίνεται χρήση του IPv6. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση IPv6>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Δ/νσης Χωρίς Έλεγχο Κατάστασης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε τη διεύθυνση IPv6 χωρίς έλεγχο κατάστασης. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Δ/νσης Χωρίς Έλεγχο Κατάστασης>
<Χρήση Διεύθυνσης Χωρίς Έλεγχο Κατάστασης>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χειροκίνητες Ρυθμίσεις Διεύθυνσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε τη διεύθυνση IPv6 χειροκίνητα. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χειροκίνητες Ρυθμίσεις Διεύθυνσης>
<Χρήση Χειροκίνητης Διεύθυνσης>: <On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Χειροκίνητη Διεύθυνση> (Διεύθυνση IPv6 (μέχρι 39 χαρακτήρες))
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Μήκος Προθέμ.>: 1 έως 64 έως 128
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
<Προεπιλ. Δ/νση Δρομολογητή> (μέχρι 39 χαρακτήρες)
Όχι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση DHCPv6>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε αν θα ληφθεί η διεύθυνση IPv6 από τον διακομιστή DHCP. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση DHCPv6>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Εντολή PING>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Ελέγξτε αν έχει καθοριστεί σωστά η διεύθυνση IPv6. Εκτέλεση δοκιμής σύνδεσης για μια διεύθυνση IPv6
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εντολή PING>
<Δ/νση IPv6> (μέχρι 39 χαρακτήρες)
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Όνομα Συστήματος>
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<Ανάκτηση Μόνο ΠροθέματοςΔ/νσης με Έλεγχο Κατάστ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε αν θα λάβετε μόνο το πρώτο μισό της διεύθυνσης με έλεγχο κατάστασης από τον διακομιστή DHCP μέσω του DHCPv6.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ανάκτηση Μόνο ΠροθέματοςΔ/νσης με Έλεγχο Κατάστ.>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Επιλογών DHCP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε τις προαιρετικές ρυθμίσεις για το DHCP. Χρήση διακομιστή DHCP
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Επιλογών DHCP>
<Διεύθυνση Διεύθυνσης Διακομιστή DNS>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Λήψη Ονόματος Domain>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
9CY6-0HF