A hang beállítása

A fax küldése/fogadása során beállíthatja a készülék által kiadott hangerőt. A fax hangjának beállítása mellett meghatározhatja, hogy a jóváhagyás és figyelmeztetés során adjon-e ki hangot.
Ez a beállítás kizárólag az 1. vonalra érvényes (szabványos vonal). Ezt a beállítást az 1. vonal esetén használja (szabványos vonal).

A fax küldés/fogadás hangerejének beállítása

Módosíthatja a faxátvitel közben hallható hang, valamint a faxküldési/-fogadási eredménykor hallható hang hangerejét.
1
Nyomja meg az <Hangerő beállítás> gombot. <Főmenü> képernyő
2
Állítsa be a hangerőt vagy adja meg a beállítást, majd nyomja meg az <OK> gombot.
<Riasztás hangerő>
Itt állíthatja be a faxküldés vagy -fogadás elvégzésekor hallható hangjelzés (a fogadott faxok nyomtatására nem vonatkozik), valamint a fax megszakítása vagy hiba miatt történő befejezése esetén hallható hangjelzés hangerejét. A hang némításához nyomja meg többször a gombot.
<Monitor hangerő>
Itt állíthatja be az alábbi hangjelzések hangerejét. A hang némításához nyomja meg többször a gombot. 
A faxok küldésekor hallható hang
A fogadott faxok nyomtatásának befejezésekor, valamint a fax hiba miatt történő befejezésekor hallható hangjelzés
<Bejövő cseng hangereje>
A gomb megnyomásával módosíthatja a bejövő faxok hangerejét, ha a <Vételi mód> <Fax/Tel (autom. kapcsolás)> értékre van állítva. A hang némításához nyomja meg többször a gombot.

Bejövő faxhang beállítása

A bejövő faxhangot nem csak faxfunkcióval ellátott készülék esetén módosíthatja, hanem akkor is, ha a készülékhez kereskedelmi forgalomban kapható telefont csatlakoztatott.
1
Nyomja meg az <Hangerő beállítás> gombot. <Főmenü> képernyő
2
Nyomja meg az <Bejövő fax csengetés> gombot.
3
Állítsa be a bejövő hangot.
Válassza a <Be> lehetőséget a bejövő hang kiadására, vagy a <Ki> lehetőséget annak letiltására. Ha a <Ki> lehetőséget választja, ugorjon az 5. lépésre.
4
Válassza ki a bejövő hang számát.
A <->/<+> gombokkal vagy a számbillentyűkkel állítsa be.
5
Nyomja meg az <OK> gombot.
Még akkor is, ha a bejövő hang beállítását <Ki> értékre állította, alvó üzemmódban a készülék bejövő fax esetén megszólaltja a bejövő hangot, ha az alvó üzemmód energiafogyasztása alacsony értéke van állítva. <Fogyasztás nyugalmi állapot módban>

A megerősítő hangjelzés vagy a figyelmeztető hangjelzés beállítása

Egymástól függetlenül beállíthatja a vezérlőpanel billentyűinek és az érintős vezérlőpanel gombjainak megnyomásakor hallható hangot, valamint a készülékkel kapcsolatos problémákat jelző hibajelző hangot. Azt is beállíthatja, hogy a Fax memórialezárás küldési/fogadási eredményét a készülék hangjelzéssel jelezze-e.
1
Nyomja meg az <Hangerő beállítás> gombot. <Főmenü> képernyő
Ha a gépen nincs faxfunkció, folytassa a 3. lépéssel.
2
Nyomja meg az <Más hangerő beállítások> gombot.
Ha nincs telepítve a faxfunkció használatának engedélyezéséhez szükséges kiegészítő (Rendszerbeállítások), megjelenik a <Hangerő beállítás> lehetőség.
3
Állítsa be a megerősítési/figyelmeztető hangjelzést, majd nyomja meg a <Bezárás> gombot.
Beállítások
Leírás
<Billentyűhang>
A vezérlőpanel billentyűinek vagy az érintős vezérlőpanel gombjainak megnyomásakor adott hangjelzés
<Érvénytelen bevitel hang>
Érvénytelen billentyű-/gombműveletnél, vagy az érvényes beállítási tartományon kívül eső szám megadásakor adott hangjelzés
<"Készlet feltöltés" hang>
A kevés festék mennyiségét jelző hang
<"Elfelejtett eredeti" hang>
Hangjelzés, ha az eredeti dokumentum a másolóüvegen marad a művelet befejezését követően
<Hibajelző hang>
Hangjelzés, ha meghibásodás lépett fel, például papírelakadás vagy működési hiba
<"Munka kész" hang>
Másolás, beolvasás és hasonló műveletek befejezésekor adott hangjelzés
<Nyugalmi állapot hang>
Hangjelzés a készülék nyugalmi állapotba lépésekor vagy a készülék kikapcsolásakor, ha az <Áramellátás gyors indítási beállításai> lehetőséget <Be> értékre állítja. (A helyzettől függően a gép néha nem indul gyorsan, és nem hallhatók a hangjelzések.)
<Bejelentkezési hang>
Sikeres bejelentkezéskor kiadott hangjelzés
<Nem üres f.kaz. cserélve hang>
A még nem üres festékkazetta eltávolításakor kiadott hangjelzés
<Mem. vétel/adás vége hang>
A Fax memórialezárás küldési/fogadási hiba nélküli befejezésekor kiadott hangjelzés Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)
<Mem. vétel/adás hiba hang>
A Fax memórialezárás küldési/fogadási hiba melletti befejezésekor kiadott hangjelzés Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)
4
Nyomja meg az <OK> gombot.
9CYU-05A