A hulladékfesték-tartály cseréje

Amikor a hulladékfesték-tartály majdnem tele van, illetve megtelt, üzenet jelenik meg arról, hogy készítsen elő egy új hulladékfesték-tartályt, illetve végezze el a hulladékfesték-tartály cseréjét. Készítsen elő új hulladékfesték-tartályt, vagy hajtsa végre a hulladékfesték-tartály cseréjét a megjelenő üzenetnek megfelelően.
A hulladékfesték-tartályt ne cserélje ki, míg a cserére felszólító üzenet meg nem jelenik az érintős vezérlőpanel kijelzőjén.
A hulladékfesték-tartály egy olyan tartály, amelyik összegyűjti a nyomtatás során fennmaradó, fel nem használt festéket.
Az egyes üzenetekkel kapcsolatban további részletekért lásd: Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén.
A hulladékfesték-tartály cikkszámáról lásd: Cserélendő alkatrészek.
Ellenőrizheti a hulladékfesték-tartályban jelenleg fennmaradó helyet.
A hulladékfesték-tartály maradék kapacitásának ellenőrzése

A hulladékfesték-tartály cseréjének folyamata

1
Nyissa ki a hulladékfesték-tartályt.
Kinyitáskor fogja meg a fedél bal oldalát.
2
Húzza ki a hulladékfesték-tartályt.
Miután félig kihúzta a hulladékfesték-tartályt, fogja meg a felső fogantyút, és húzza ki a tartályt teljesen.
Ne döntse meg a hulladékfesték-tartályt. Ha megdönti, a tartályban lévő festék kifröccsenhet.
3
Vegye ki az új hulladékfesték-tartályt a dobozából.
4
Helyezze egy dobozba az eltávolított hulladékfesték-tartályt.
Használja az új hulladékfesték-tartály dobozában mellékelt zacskót. Csavarja meg a zacskó száját, hogy a festék ne folyhasson ki, majd helyezze a zacskót a dobozba.
5
Tegye be az új hulladékfesték-tartályt.
Helyezze be a hulladékfesték-tartályt a készülékbe úgy, hogy a tartály felső részén lévő Canon logó a készülék hátulja felé nézzen, majd tolja be teljesen.
Az új hulladékfesték-tartályt ütközésig tolja be a készülékbe. Ha a hulladékfesték-tartály nincs megfelelően behelyezve, a tartály zárja eltávolításkor nyitva maradhat, ami a festék szétszóródását eredményezheti.
6
Zárja le a hulladékfesték-tartály fedelét.
A használt festéket ne használja újra. Ne keverje az új és a régi festéket.
A használt hulladékfesték-tartályokat a helyi márkakereskedő vagy szerviz gyűjti be.
9CYU-01J