Intézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén

Ha hiba történik a beolvasás vagy nyomtatás során, illetve hiba történik a hálózati kapcsolattal vagy beállításokkal kapcsolatban, üzenet jelenik meg a készülék kijelzőjén vagy a Távvezérlő képernyőjén. Az egyes üzenetekről bővebb tájékoztatásért és a problémák megoldásáért tekintse meg az alábbi üzeneteket. Ha a bejelentkezéskor hat számjegyű szám jelenik meg, olvassa el a következőt: Ha a bejelentkezéskor hat számjegyű szám jelenik meg.
23 MEMÓRIA MEGTELT
27 FELADAT ELUTASÍTÁSA
33 MUNKA MEGTELT
52 KÉPMÓD ELUTASÍTÁSA
Az Active Directory-hely információ érvénytelen. Keresse meg a rendszerkezelőt.
A CRL nem volt ellenőrizhető.
D1 Újrarajzolás puffere megtelt
D1 Feloszt. nyomt. puffere megt.
D1 Poligonok puffere megtelt
D0-nn error (az nn két alfanumerikus karakter)
Az új PIN-t nem lehetett e-mailen keresztül elküldeni. Ellenőrizze a beállításokat.
FF BETŰTÍPUS MEGTELT
FM DL SIZE ERROR n (az n egy alfanumerikus karakter)
FM DL SCALE ERROR n (az n egy alfanumerikus karakter)
FM DL BETŰTÍPUS-MEM. MEGT.
FM FÁJLHOZZÁFÉRÉSI HIBA
FM SC WORK MEM. ERROR n (az n egy alfanumerikus karakter)
FM IGAZÍTÁSI HIBA
FM BETŰTÍPUS-ELEMZÉSI HIBA
FM BETŰTÍPUS-MEM. MEGTELT
FM MUNKAMEMÓRIA-HIBA
IEEE 802.1X hiba. Állítsa be a helyes hitelesítési információt.
IEEE 802.1X hiba. A cím nem válaszol.
IEEE 802.1X hiba. A tanúsítvány nem elemezhető.
IEEE 802.1X hiba. A tanúsítvány hibás.
IEEE 802.1X hiba. A tanúsítvány lejárt.
IEEE 802.1X hiba. Változtassa meg a hitelesítési jelszót.
IEEE 802.1X hiba. Ellenőrizze a hitelesítési beállítást.
Állítsa be az IP-címet.
A PDF és Formátum PDF/A-ra nem lehet alapértelmezettként bejegyezve. Minden más beállítás be van jegyezve.
TLS hiba
Nem lehet törölni az alapkulcsot, mert a TLS vagy más beállítás használja. Ellenőrizze a beállításokat.
TCP/IP hiba
Az erőforrások hiánya miatt később végezze el a műveletet.
Ellenőrizze a TCP/IP-t.
Ellenőrizze a TCP/IP-t. (Fővonal)
Ellenőrizze a TCP/IP-t. (Alvonal)
Univerzális nyomtatás: Szerverkommunikációs hiba történt.
Univerzális nyomtatás: A hitelesítés sikertelen a szerverrel.
Univerzális nyomtatás: A tanúsítvány lejárt.
Univerzális nyomtatás: Belső hiba történt.
Univerzális nyomtatás: A nyomtató nincs bejegyezve.
Ellenőrizze az USB porthoz kapcsolt vezetékes LAN adaptert.
XPS – nyomt. tartományhibája
XPS – képadathiba
XPS – nyom. v.-lista mem. megt.
XPS – adathiba
XPS – nem támogatott kép hiba
XPS – betűkészlethiba
XPS – oldaladathiba
XPS – memória megtelt
Nincs jogosultsága a(z) XXX oldalakhoz való hozzáféréshez.
A számla lejárt. Keresse meg a rendszerkezelőt.
H.férési pont csatlakozás hiba. Ell.őrizze a vez. nélküli LAN infot.
AP mód: Hiba miatt megszakadt.
AP mód: Megszakadt, mert nem található másik eszköz.
AP mód: A csatlakoztatható eszközök legnagyobb számát elérte.
AP mód: Más eszközökhöz csatlakozva.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Hiba történt. Keresse meg a rendszerkezelőt.
Nincs válasz.
A hulladékfesték-tartály majdnem tele van, csere még nem kell.
Cserélje a hulladékfesték-tartályt.
A beállításokat nem lehet visszahívni, mert a funkció a gombhoz nem létezik.
A beállításokat nem lehet visszahívni, mert a funkció a gombhoz tiltva van. Engedélyezze a funkciót és próbálja újra.
Ez a funkció a melléktároló miatt jelenleg nem használható.
Egyedi beáll. szinkr.: Jelentkezzen be ismét a szinkronizáláshoz.
Egyedi beállítások szinkronizálása: Némely beáll. korlátozva van.
Egyedi beállítások szinkronizálása: Hiba történt.
Egyedi beállítások szinkronizálása: Szinkronizálás engedélyzése...
Egyedi beállítások szinkronizálása: Kiszolgáló hitelesítési hiba.
Egyedi beállítások szinkronizálása: Nem található a kiszolgáló.
Egyedi beállítások szinkronizálása: Kiszolgáló nem azonosítható.
Ellenőrizze a fedeleket.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Nem sikerült az Eszközaláírás kulcs létrehozása. Állítsa be az e-mail címet a Kommunikációs beállítások között.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Hibás regisztráció. Statikus útválasztás beállításait ellenőrizze.
Vegye el a dokumentumot a másolóüvegről.
Az eredeti beolvasó terület (adagoló) szennyezett.
A dokumentum beolvasó terület (üvegsáv) piszkos.
Tegye vissza az első oldalt fölülre, és nyomja meg a [Start] gombot.
Rendezze sorba az eredetiket, majd nyomja le a [Start] billentyűt. (Az adat mennyisége meghaladja a határt. A beolvasás automatikusan módosított beállításokkal megismétlődik.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
A keresés eredménye számban meghaladta a határt. Változtasson a feltételeken, és próbálja ismét.
A keresési feltétel a kiválasztott szerveren nem használható karaktereket tartalmaz.
Az ellenőrzéskor hiba történt.
A CRL érvénytelen.
Ez a CRL lejárt.
Nem lehet bejegyezni, mert a kulcs algoritmusa nem használható.
A kulcs sérült vagy érvénytelen, nem lehet alapkulcsként beállítani.
Ezt a tanúsítványt visszavonták.
A tanúsítvány érvénytelen.
Ez a tanúsítvány lejárt.
Ez a feladat nem nyomtatható.
A szerver nem válaszol. Ellenőrizze a beállításokat.
A keresést nem lehet megkezdeni, mert a szerver verzió beállítás helytelen. Ellenőrizze a beállítást.
Ellenőrizze a szervert.
A megfelelő papírméret, A4, nem érhető el.
Alvonal meg lett szakítva alhálózatimaszk-ütközés miatt.
Túl sok alkönyvtár van.
Vegye el az összes kiadott papírt.
The contents of the specified file may be incorrect.
Az alapkulcs nincs beállítva. Ellenőrizze a TLS beállítást.
Az alapkulcs nincs beállítva. Ellenőrizze a Tanúsítvány beállításnál a Tanúsítvány listát.
A megengedett verzió és a kiválasztott algoritmus egymásnak nem felel meg. Ismételje meg a beállítást.
Nem használható LAN adapter van csatlakoztatva.
A tanúsítvány nem ellenőrizhető.
A belső tárolót ki kell cserélni. (Hívja a szervizt.)
A feladatot nem lehetett végrehajtani, mert az összes beolvasott eredeti oldal üres volt.
Nem tud kapcsolódni.
A választott papírt nem lehet szerkeszteni és törölni, mert más beállításra használatban van a Beállítás/Bejegyzésben.
Ellenőrizze a számítógép nevét a Beállítás/Bejegyzésben.
Esetleg nem megfelelő színű kazetta van betéve. Ez a festékkazetta hibát okozhat. Ellenőrizze a betett festékkazettát.
A beállítást nem lehet megváltoztatni, mert a választott kulcs használatban van.
A kiválasztott szerver nem található. Ellenőrizze a beállításokat.
Nem tud a kiválasztott szerverhez kapcsolódni. Ellenőrizze a beállításokat.
A menüben megadott beállítási tételt jelenleg nem lehet használni. Keresse a rendszerkezelőt.
A választott gomb esetleg nem használható. Keresse meg a rendszerkezelőt.
Nem lehetett küldeni.
A munkamenet ideje lejárt. Kis idő múlva kísérelje meg az adatbázis használatát ismét.
A keresés ideje letelt, nem kész. Ellenőrizze a beállításokat.
Nem lehetett végrehajtani, mert a fájl össze nem férhető adatot tartalmaz.
Közvetlen csatlakozás: Hiba miatt megszakadt.
Közvetlen csatlakozás: Megszakadt, mert nincs másik eszköz.
Az adatbázishoz nem lehetett hozzáférni. Indítsa újra az eszközt.
Dig.aláír.tanús.hozzáf.hiba
Tanúsítvány lejárat hiba
Nem lehet bejelentkezni, mert több felhasználót is ugyanazzal a felhasználói névvel regisztráltak. Keresse fel a rendszerkezelőt.
Új gombot nem lehet bejegyezni, mert a bejegyzett gombok száma elérte a határt. A már bejegyzett gombokat felülírhatja.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Nem lehetett bejegyezni, mert a bejegyzett felhasználók száma elérte a határt.
Cserélje ki a festékkazettát.
Nem lehet felismerni a festékkazettát. Húzza ki és tolja vissza a festékkazettát, hogy a maradék festék észlelése megfelelő legyen.
XXXX festék kifogyóban van. Csere még nem szükséges.
Hibás a megadott PIN.
A hitelesítési kiszolgáló nem üzemel. Keresse meg a rendszerkezelőt.
A hitelesítési kiszolgáló nem található. Keresse meg a rendszerkezelőt.
A hitelesítési kiszolgáló oldalán nincs jelszó beállítva. Keresse meg a rendszerkezelőt.
Nem lehet bejelentkezni, mert a hitelesítési kiszolgálóhoz a névtelen hozzáférés nincs megengedve. Keresse meg a rendszerkezelőt.
A hitelesítési kiszolgálóhoz szükséges bejelentkezési számlainformáció érvénytelen. Keresse meg a rendszerkezelőt.
Versengő IP cím található a hálózaton.
A hálózaton IP-cím-ütközést észleltünk (Fővonal).
A hálózaton IP-cím-ütközést észleltünk (Alvonal).
A műveletet nem lehetett végrehajtani, mert hálózati hiba történt.
Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.
Ellenőrizze a hálózati csatlakozást. (Fővonal)
Ellenőrizze a hálózati csatlakozást. (Alvonal)
Eco (Kapocs nélküli) jelenleg nem használható.
A feladat együtt nem használható funkciók, mint az Eco (Kapocs nélküli) beállítása miatt megszakadt. A beállításokat módosítva próbálja újra. A tűzési hely vagy a papírtípus megváltoztatásával lehetségessé válhat az Eco (Kapocs nélküli) használata.
Ell.őr. a lyukasztóhulladék-tálcát.
A beolvasás az eredetik helytelen adagolása miatt megszakadt.
Vegye ki az elakadt eredetiket az adagolóból és az adagoló tálcáján maradt eredetiket. Ezután tegye vissza az őket az adagolóba, és nyomja meg a [Start] gombot.
Vegye ki az eredetit az adagolóból.
A finiser tálca nem tud le és fel mozogni.
A finiser elülső fedele nyitva van.
Több feladat végrehajtása...
Nem lehet bejelentkezni, mert a hitelesítési hiba történt a részlegazonosító-kezelésben. Keresse meg a rendszerkezelőt.
PDL – érvénytelen DLG-kimenet
PDL – DLG renderelési hibája
PDL – DLG ismeretlen hibája
PDL – DLG-memória megtelt
PDL – DLG mem.-foglalási hibája
PDL – GL eredeti poz. ismeretlen
PDL – Gl-koord. eredménye
PDL – érvénytelen GL-kimenet
PDL – GL tartomány-ellenőrzése
PDL – GL-memória megtelt
PDL – GL mem.-foglalási hibája
PDL – IMG ref. adatok hibája
PDL – IMG inicializ. hibája
PDL – IMG folyamathibája
PDL – IMG érvénytelen adatok
PDL – IMG-munk.-mem. megtelt
PDL nn Rendering Error (az nn a modul neve)
PDL – PDF-hiba
PDL – PDF adatdekód. hibája
PDL – PDF-memória megtelt
PDL – RIP folyamathibája
PDL – XPS-hiba
PDL – XPS inicializálási hibája
PDL – XPS renderelési hibája
PDL – képtömörítési hiba
PDL – renderelési időtúllépés
PDL – adatátviteli hiba
PDL – reg. elérési hibája
A gomb beállításait nem lehet visszahívni, mert más művelet folyik.
Nem jogosult gombok bejegyzésére, ezért a Főmenü bejegyzés nem lehetséges. Visszatér a funkció képernyő. Jelentkezzen be rendszergazdaként, úgy próbálja újra.
Töltsön be kapcsot a tűzőegységbe.
A jelszó nem felel meg a házirendnek. Változtassa meg a jelszót.
Az eszköz és a hitelesítési kiszolgáló időzítési beállításai esetleg nincsenek összhangban. Keresse meg a rendszerkezelőt.
Vezeték nélküli LAN kommunik. hiba. Gépet kapcsolja ki és be.
Vezeték nélküli LAN komm. hiba. E.őrizze a vez.nélküli LAN infot.
A memória megtelt, adás nem lehetséges. Kis idő múlva próbálja újra.
A műveletet nem lehet végrehajtani, mert a memória megtelt.
A beolvasás megszakad, mert a memória megtelt. Kívánja nyomtatni a már letapogatott oldalakat?
A beolvasás megszakad, mert a memória megtelt, kis várakozás után próbálja újra.
A beolvasás megszakad, mert a memória megtelt. Kívánja küldeni a már letapogatott oldalakat?
A beolvasás megszakad, mert a memória megtelt. Tárolja a beolvasott oldalakat?
A bejegyzett felhasználók számára tárolt adatok mennyisége elérte a határt. Végezhet műveleteket, de adat (munka beállítások naplója, személyes beállítások tartalma stb.) nem lesz menthető most. Adat következő bejelentkezés utáni mentéséhez törölni kell más felhasználó felesleges adatait. Forduljon a rendszerkezelőhöz vagy a tanulmányozza a kézikönyvet.
A Főmenü bejegyzése nem lehetséges, mert nem jelentkezett be. Térjen vissza a funkció képernyőre, jelentkezzen be, úgy próbálja újra.
Ellenőrizze a beállításokat, a felhasználó nevét és a jelszót.
Töltsön be papírt.
A beolvasás megszakadt, mert a beolvasott adat mennyisége meghaladja a határt. A beolvasás lehetővé válhat, ha képélességet kisebbre állítja vagy a Szöveget választja az Eredeti típusául.
Lehűlés... Kérem, várjon.
A jelenleg bejelentkezett felhasználó beállítása nem lesz tárolva.
A bejelentkezés nem sikerült.
A hitelesítési kiszolgálóhoz való névtelen hozzáférés nem engedélyezett.
Forduljon a rendszerkezelőhöz.
A bejelentkezés nem sikerült.
A hitelesítési kiszolgálóra való bejelentkezéshez szükséges fiókadatok érvénytelenek.
Forduljon a rendszerkezelőhöz.
A bejelentkezés nem sikerült. Ellenőrizze a bejelentkezési helyet.
A jelszót nem lehetett tárolni, mert az egyes felhasználók számára tárolt jelszavak száma elérte a határt.

Ha a bejelentkezéskor hat számjegyű szám jelenik meg

Ha a bejelentkezés során hiba lép fel, az üzenet alatt megjelenhet egy hat számjegyű szám. Tegye meg a megjelenített hat számjegyű szám szerinti intézkedéseket.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
9CYU-0RK