Az eredetik elhelyezése

Helyezze az eredetiket a másolóüvegre vagy az adagolóba. Azokat az eredetiket, amelyeket nem lehet az adagolóba betölteni (például könyvek, vastag/vékony papír), helyezze az üveglapra. Ha 2-oldalas eredetiket szeretne beolvasni, vagy több eredeti beolvasásával szeretné folytatni, helyezze azokat az adagolóba. A beadagolható méretekről stb. lásd: Fő egység és 2 oldalas dupla adagoló.
Csak teljesen száraz dokumentumokat használjon
A dokumentum behelyezésekor győződjön meg róla, hogy azon megszáradt az esetleges ragasztó, tinta vagy hibajavító folyadék.
Papírelakadás megelőzése
Az alábbi típusú dokumentumokat ne helyezze az adagolóba, mert papírelakadást okozhatnak:
Ráncos vagy gyűrött papír
Indigós vagy indigós hátoldalú papír
Felkunkorodó vagy tekercselt papír
Bevonatos papír
Szakadt dokumentumok
Nagy lyukakat tartalmazó dokumentumok
Hártyapapír vagy vékony papír
Összetűzött vagy összekapcsolt dokumentumok
Hőnyomtatóval nyomtatott papír
Írásvetítő fóliák
Csatolt jegyzeteket tartalmazó dokumentumok
Egymáshoz illesztett dokumentumok
Üres mappába helyezett dokumentumok
A dokumentumok pontosabb beolvasása
Az adagolóba helyezett dokumentumok beolvasása a készülékbe történő behúzással egyidejűleg történik. Az üveglapra helyezett dokumentumok ezzel szemben rögzített helyzetben maradnak a beolvasás alatt. Ha a beolvasott képnek pontosabbnak kell lennie, akkor javasoljuk, hogy az üveglapra helyezze a dokumentumot.
Pauszpapír vagy írásvetítő fóliák beolvasása
Átlátszó dokumentum (pl. pausz vagy írásvetítő fólia) beolvasása esetén helyezze az üveglapra a dokumentumot, és takarja le egy normál fehér papírlappal.
Dokumentumméretek
A készülék automatikusan érzékeli a behelyezett dokumentum papírméretét a beolvasás előtt. Fax küldésekor, ha a fogadó készülék nyomtatópapírjának mérete kisebb a beolvasási méretnél, a készülék az eredeti kép kicsinyítésével vagy részekre osztással illeszti a képet a nyomtatópapírhoz küldés előtt.

Dokumentumok elhelyezése a másolóüvegen

1
Nyissa ki az adagolót.
Ha olyan dokumentumot helyez be, amelyhez nem elég nagy az adagoló nyílása, akkor elképzelhető, hogy a készülék nem észleli megfelelően a dokumentumot.
2
Helyezze a dokumentumot a beolvasandó oldallal lefelé az üveglapra.
Igazítsa a dokumentum sarkát az üveglap bal felső sarkához.
Kétoldalas dokumentum másolása esetén úgy helyezze be a dokumentumot, hogy a teteje és alja megfelelő pozícióban legyen, ahogyan az a következő ábrán is látható.
3
Hajtsa le óvatosan az adagolót.
A dokumentum kész a beolvasásra.
A beolvasás befejeződése után vegye le a dokumentumot a másolóüvegről.
Az adagoló becsukásakor ügyeljen arra, hogy a szemét ne érje az üveglapon át kibocsátott fény.
Ha az üveglapra vastag eredeti, például egy könyv vagy magazin van helyezve, ne nyomja le erősen az adagolót.
Az üveglap körüli jelölések automatikusan nem észlelt méreteket is tartalmaznak.

Dokumentum behelyezése az adagolóba

Ne helyezzen tárgyakat a dokumentumkihelyező tálcára, mert azzal kárt tehet a dokumentumokban.
1
Igazítsa a papírvezetőket a dokumentum méretéhez.
2
Pörgesse át a dokumentumköteget, majd igazítsa egymáshoz a lapok éleit.
Pörgesse át a dokumentumköteget kis kötegekben, majd a teljes köteget összefogva és sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a lapok éleit.
3
Helyezze be a dokumentumokat a nyomtatandó oldalukkal felfelé az adagolóba, és tolja be őket ütközésig.
Ha elég mélyre tolta be a dokumentumot, a Dokumentum bent jelzőfény világít.
A dokumentumok készen állnak a beolvasásra.
Betöltési határvonalak
Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne lógjon túl a betöltési határvonalakon (). Ha olyan dokumentumokat helyez be, amelyek túlhaladnak a határvonalon, akkor lehet, hogy nem olvashatók be, illetve papírelakadás következhet be.
Hajtott eredeti dokumentum elhelyezése
Mindig egyenesítse ki a dokumentum esetleges hajtásait, mielőtt behelyezi az adagolóba. Összehajtott dokumentum esetén hibaüzenet jelenhet meg, mert előfordulhat, hogy nem megy végbe az eredetik észlelése.
Igazítsa a papírvezetőket a dokumentum széleihez.
Ha a papírvezetők túl lazán vagy túl szorosan állnak, akkor több lap behúzását vagy papírelakadást okozhatnak.
A dokumentumok beolvasása közben
Ne helyezzen be és ne távolítson el dokumentumokat.
A beolvasás befejeződése után
A papírelakadás megelőzése érdekében vegye ki a beolvasott dokumentumokat a kimeneti tálcából. Annak érdekében, hogy ne felejtse a dokumentumokat az eredeti dokumentumok kimeneti tálcáján, a dokumentumkimenet jelzőfénye folyamatosan világít, amíg folyamatban van a dokumentumok kiadása, majd az összes dokumentum kiadása után egy ideig folyamatosan villog.
Hosszú dokumentumok beolvasása
Hosszú (max. 630 mm-es) dokumentumok beolvasása esetén tartsa meg kézzel a dokumentumokat a beolvasás és a papírkiadás közben.
Vékony papír eredetik ráhelyezésekor
A vékony papír ráncosodik magas hőmérsékleten vagy magas páratartalmú környezetben.
Győződjön meg róla, hogy nem nyomja le túl erősen a dokumentumot a beadagolás során. A dokumentum nem adagolható be helyesen, vagy papírelakadás következhet be.
Ugyanazon eredeti dokumentum többszöri beolvasása
Javasoljuk, hogy ne olvassa be ugyanazt a dokumentumot ötnél többször (ez a papírminőségtől is függ). A dokumentum meghajolhat, illetve ráncossá válhat, vagy nehéz lehet elküldeni azt.
Színes eredetik beolvasási területe
Színes eredetik automatikus színfelismeréssel való beolvasásakor előfordulhat, hogy a készülék fekete-fehérként ismeri fel a dokumentumot, ha csak a lenti ábrán látható szürke területeken tartalmaz színes részeket.
Papíradagolás
iránya
:10 mm
:17 mm
Ha színes dokumentumként szeretné beolvasni az eredetiket, állítsa a készüléket Teljes színes módba.
Kétoldalas dokumentum másolása esetén úgy helyezze be a dokumentumot, hogy a teteje és alja megfelelő pozícióban legyen, ahogyan az a következő ábrán is látható.
Megteheti, hogy különböző méretű eredetiket helyez be, és egyszerre olvassa be őket.
Különböző méretű eredetik másolása egyszerre (Különböző méretű dokumentumok)
Különböző méretű eredeti dokumentumok együttes küldése (Különböző méretű eredetik)
Különböző méretű eredeti dokumentumok beolvasása/mentése (Különböző méretű eredetik)
9CYU-00S