Alapvető papírbetöltési módszer

Ez a rész a viszonylag gyakran használt papírtípusok, például a normál papír és az újrahasznosított papír betöltésének mentetét ismerteti. A papírfiókba az általában használt papírt tegye. A többcélú tálcát akkor használja, ha ideiglenesen olyan méretű vagy típusú papírt használ, amely eltér a papírfiókba helyezett papírtípustól.
Az opcionális Cassette Feeding Unit-AW berendezéssel kapcsolatban kövesse a papírfiók papírbetöltési eljárását.

Papír betöltése a papírfiókba

1
Ragadja meg a papírfiók elején található fogantyút, majd húzza ki ütközésig.
1. papírfiók
2. papírfiók
2
Igazítsa be a papírvezetők helyzetét.
Igazítsa a bal oldali és az elülső papírvezetőt a betöltendő papírnak megfelelő méretjelzőkhöz úgy, hogy a vezetők felső részét lenyomva elcsúsztatja a vezetőket.
1. papírfiók
2. papírfiók
Csúsztassa a vezetőket, míg helyére nem kattannak. Ha a bal oldali és elülső papírvezető nincs megfelelően beállítva, a papírméret nem jelenik meg helyesen az érintős vezérlőpanel kijelzőjén. Ha nem állítja be a papírvezetőket, akkor az előbbieken felül elakadhat a papír, beszennyeződhetnek a nyomatok vagy a készülék belseje.
Papírméretjelzők
A papírfiók papírméretjelzőin rövidítések jelzik a következő papírméreteket:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a papírméretjelzők olyan papírméreteket is tartalmazhatnak, amelyek nem állnak rendelkezésre a készüléken. Az elérhető papírméretekkel kapcsolatban olvassa el a Használható papírtípusok részt.
3
Készítse elő a papírt.
Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírszéleket.
A papírköteget mind a négy oldalánál pörgesse át.
Győződjön meg arról, hogy elegendő levegő van a papírlapok között.
4
Load the paper.
A papírfiók papírméret-beállítása egyezzen meg a betöltendő papír méretével.
Helyezze be a papírköteget a nyomtatási oldalával felfelé, és igazítsa a papírfiók oldalfalához.
1. papírfiók
2. papírfiók
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne lógjon túl a betöltési határvonalon. Ha túl sok papírt helyez be, az papírelakadást okozhat.
Papír (kivéve boríték):
Boríték:
Ha emblémával ellátott papírt használ, figyeljen oda a helyes tájolásra, amikor beadagolja azt a papírforrásba. Előnyomott papír betöltése
Borítékok beadagolása esetén fordítson megfelelő figyelmet a tájolásra és az előkészületekre a behelyezés előtt. Borítékok betöltése
Az egyes papírfiókokba behelyezhető papírokat a Használható papírtípusok című részben találja.
Ha a papír csomagolásán fel van tüntetve, melyik oldalát töltse be, kövesse ezeket az utasításokat.
A papír átfedésben lehet az adagoláskor, illetve papírelakadás következtében, a papír vágott felszínétől függően. A papírtájolás módosítása és a papír újbóli betöltése esetén csökkenhet a vágott felület hatása.
Ha kifogy a papír és a nyomtatás leáll, töltsön be újabb köteg papírt. A nyomtatás újraindul az új papírköteg betöltése után.
5
Óvatosan helyezze a papírtartó fiókot a készülékbe.
Más méretű vagy típusú papírra váltás esetén
Ha más típusú papírt helyez a készülékbe, akkor ne felejtse el módosítani a beállításokat. Ha nem módosítja a beállításokat, akkor a készülék nem tud megfelelően nyomtatni. Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása
A papírméret megváltoztatása esetén módosítsa szükség szerint a papírméret címkéjét (A megfelelő papírméretcímke felhelyezése). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a papírméretcímke olyan papírméreteket is tartalmazhat, amelyek nem állnak rendelkezésre a készüléken.

Papír betöltése a többcélú tálcába

1
Nyissa ki a többcélú tálcát.
Nagy méretű papír betöltésekor húzza ki a tálcahosszabbítót.
2
Csúsztassa szét a papírvezetőket.
Mozgassa a papírvezetőket kifelé, amíg a papír tényleges méreténél kissé szélesebb helyzetbe nem kerülnek.
3
Készítse elő a papírt.
Pörgesse át a papírköteget, majd sík felületre állítva igazítsa egymáshoz a papírszéleket.
A papírköteget mind a négy oldalánál pörgesse át.
Győződjön meg arról, hogy elegendő levegő van a papírlapok között.
Különösen az áttetsző papírtípusok esetén ügyeljen arra, hogy betöltés előtt teljesen elválassza egymástól a lapokat.
4
Tolja be a papírt ütközésig a többcélú tálcába.
A papírt a nyomtatási oldalával lefelé töltse be.
A papírméret és -típus megadásának képernyője jelenik meg akkor, amikor a papírt teljes mértékben behelyezte.
A papír betöltésekor ne lépje túl a betöltési korlátot
Ügyeljen arra, hogy a papírköteg széle ne lógjon túl a betöltési határvonalon (). Ha túl sok papírt helyez be, az papírelakadást okozhat.
Ha emblémával ellátott borítékot vagy papírt használ, figyeljen oda a helyes tájolásra, amikor beadagolja azt a papírforrásba.
Borítékok betöltése
Előnyomott papír betöltése
Az egyszerre betölthető lapok száma a papírtípustól függ. A részleteket lásd: Használható papírtípusok.
5
Igazítsa a papírvezetőket a papír széleihez.
Csúsztassa befelé a papírvezetőket, amíg egy vonalba nem kerülnek a papír széleivel.
6
Ellenőrizze a papírméretet és a papírtípust, majd nyomja meg az <OK> gombot.
Ha szabad méretű papírt adagol be, illetve a megjelenített méret vagy típus eltér a ténylegesen betöltött papírétól, lásd A papírméret és a papírtípus megadása a többfunkciós tálcához című részt.
Nyomtatott lap hátoldalára való nyomtatás (kétoldalas lap második oldala)
A nyomtatott papír hátoldalára is nyomtathat. Simítsa ki a nyomtatott papír egyenetlenségeit, és helyezze vissza a többcélú tálcába úgy, hogy a nyomtatandó oldala lefelé, a már nyomtatott oldala pedig felfelé nézzen. Ezt követően nyomja meg a <2-oldalas lap 2. oldala> gombot a papírtípus kiválasztásának képernyőjén.
Csak olyan papírt használjon, amelyet ezzel a készülékkel nyomtatott.
Írásvetítő fólia betöltése
Ha dupla adagolás vagy papírelakadás történik, egyszerre csak egy áttetsző papírt töltsön be.
Ha a betöltött fóliákat a papírfiókokban vagy a többcélú tálcán hagyja, akkor a lapok összeragadhatnak, és ez dupla adagoláshoz vagy elakadáshoz vezethet. Amikor elkészült a nyomtatás, a maradék fóliát tegye vissza eredeti csomagolásába, és tartsa száraz, hűvös helyen.
9CYU-00W