Az árnyalatok beállítása

Ha a színárnyalatok reprodukálhatósága olyannyira leromlik, hogy a nyomtatott vagy másolt kép árnyalatai jelentősen eltérnek a nyomtatási adatoktól vagy az eredeti dokumentum árnyalataitól, akkor az árnyalatbeállítás javíthat a problémán. Kétféle beállítás érhető el: Teljes beállítás és Gyors beállítás.
Ha nincs elég festék, akkor előfordulhat, hogy a beállítási műveletek nem érik el a várt hatást.
Ha a készüléket a <Teljes beállítás> vagy a <Gyors beállítás> egyszeri elvégzése nélkül használja, akkor a készülék bekapcsolása után eltarthat egy ideig az első oldal kinyomtatása.

Teljes beállítás

Nyomtatás közben korrigálja a kép színátmenetét és optimalizálja a színvisszaadást. A készülék a következő pontos korrekcióig megőrzi az optimalizált adatokat.
A következő papírméreteket/-típusokat használhatja.
Méret: A3, A4, 11x17, LTR
Típus: Vékony, Normál, Újrahasznosított, Vastag
Ha a kinyomtatott színárnyalatok eltérnek a nyomtatási adatok színárnyalataitól
A nyomtatáshoz használt papírtípustól és a nyomtatási beállításoktól függően végezze el az alábbi korrekciókat.
Normál papír esetén a <Vékony/Normál/Újrahasznosított> beállítással végezze el korrekciót*1.
Vastag papír esetén először a <Vékony/Normál/Újrahasznosított>*1, majd a <Vastag> beállítással végezze el a korrekciót*2.
Normál papír és szuperfinom felbontás esetén először a <Vékony/Normál/Újrahasznosított>*1, majd a <Nyomtatóhoz 1200 dpi> beállítással végezze el a korrekciót*1.
Vastag papír és szuperfinom felbontás esetén először a <Vékony/Normál/Újrahasznosított>*1, majd a <Nyomtatóhoz 1200 dpi> korrekciót végezze el*2.
*1 Korrekció végzése normál papír használatakor.
*2 Korrekció végzése vastag papír használatakor.
1
Válassza ki a  (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítás/Karbantartás> <Képminőség beállítás> <Automatikus árnyalatbeállítás> lehetőséget.
2
Válassza ki a beállítás típusát, majd nyomja meg az <Teljes beállítás> lehetőséget.
3
Válassza ki a papírforrást, és nyomja meg az <OK> gombot.
4
Válassza ki a <Nyomtatás indul> lehetőséget.
A készülék kinyomtat egy tesztoldalt.
5
Olvassa be a tesztoldalt.
1
Helyezze a tesztoldalt a másolóüvegre.
Helyezze el a tesztoldal a kijelzőn megjelenő utasításoknak megfelelően.
2
Csukja le az adagolót, és nyomja meg a <Beolvasás indul> gombot.
A készülék megkezdi a tesztoldal beolvasását.
3
Nyissa fel az adagolót, és vegye ki a tesztoldalt.
4
A teljes beállításhoz ismételje meg a fenti 4. (<Nyomtatás indul> lehetőség kiválasztása) és 5. lépést (a tesztoldal beolvasása).
A teljes beállítás akkor fejeződik be, ha a képernyőn megjelenő utasításokat követve többször egymás után kinyomtatott és beolvasott egy tesztoldalt.
Ha a teljes beállítás során a készülék valamilyen okból nem megfelelően nyomtatja ki a tesztoldalt, és a kinyomtatott tesztoldal nagyon világos vagy sötét, állítsa az <Inicializálás teljes beállításkor> beállítást <Be> értékre, és végezze el ismét a teljes beállítást.

Gyors beállítás

Ez a beállítás megtartja a <Teljes beállítás> során optimalizált állapotot. Ha a beállítás eredménye nem kielégítő, végezze el a <Teljes beállítás> műveletet.
1
Válassza ki a  (Beáll./Bejegyzés
<Beállítás/Karbantartás> <Képminőség beállítás> <Automatikus árnyalatbeállítás> lehetőséget.
2
Válassza ki a papírforrást, és nyomja meg a <Gyors beállítás> gombot.
3
Válassza ki a <Start> lehetőséget.
9CYU-0LW