A biztonsági házirend beállításainak megadása

Az információbiztonsághoz kapcsolódó készülékbeállítások alkalmazását és kezelését kötegelten is lehet végezni. Javasolt, hogy a biztonsági házirend kezelésével megbízott információbiztonsági rendszergazda a szervezet házirendjével összhangban alkalmazza a biztonsági házirendet a készülékre. A biztonsági házirend beállításához rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezzen be a Távvezérlésbe.
1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Biztonsági beállítás]  [Biztonsági házirend beállításai] gombra.
4
Kattintson az [Biztonsági házirend beállításai] lehetőségre.
Megjelennek a beállításokkal kapcsolatos óvintézkedések. Alaposan olvassa el és értelmezze a leírást.
Ha nincs jelszó beállítva (Jelszó használata a biztonsági házirend beállításainak védelmére), olvassa el a leírást, és az [OK] lehetőségre kattintva folytassa a 6. lépéssel.
5
Írja be a jelszót, és kattintson a [Bejelentkez.] lehetőségre.
6
Adja meg a szükséges elemek beállításait, és kattintson az [OK] lehetőségre.
A beállításokra vonatkozó tudnivalókat lásd: A biztonsági házirend beállításának elemei.
A pipával jelölt elemekhez kapcsolódó beállításokat a  (Beáll./Bejegyzés) és a távoli felhasználói felület használatával nem lehet megváltoztatni.
Azoknál a készülékbeállításoknál, amelyeket a biztonsági házirend beállításainak alkalmazásakor megváltoztattak, a korábban beállított értéket nem lehet egyszerűen a jelölés törlésével visszaállítani. A beállítások módosításához használja a  (Beáll./Bejegyzés) elemet vagy a távoli felhasználói felületet.
7
Kattintson az [OK] lehetőségre.
Ha van beállítva biztonsági házirend, akkor a <Beállítás/Bejegyzés> képernyőnek a vezérlőpanelen vagy a Távvezérlésen való megjelenítésekor egy üzenet jelenik meg arra vonatkozóan, hogy egyes funkciók és műveletek korlátozva vannak.

A biztonsági házirend beállításainak alkalmazása másik eszközre

A készülék biztonsági házirenddel kapcsolatos beállításait importálhatja és exportálhatja. Ugyanazt a házirendet több eszközre* is alkalmazhatja, így a szervezeten belül az összes eszközt azonos beállításokkal tudja kezelni. Beállításadatok importálása/exportálása
* Csak a biztonsági házirend beállításaival kompatibilis Canon eszközök esetében
A biztonsági házirend beállításai csak akkor importálhatók, ha a biztonsági házirendnél az exportáló készüléknél beállított jelszó megegyezik az importáló készülékével, illetve ha nincs beállítva jelszó az importáló készüléknél. Ha nincs beállítva jelszó az importáló készüléknél, akkor az exportáló készüléknél konfigurált jelszó lesz érvényes az importáló készüléknél is.
9CYU-0C4