Beállításadatok importálása/exportálása

A készülék adatait, például a Címjegyzékben szereplő rendeltetési helyeket, felhasználói beállítási információkat és különféle beállítási értékeket exportálhatja és számítógépre mentheti. Hasonlóképpen az exportált adatokat is importálni lehet a számítógépről a készülékre. A készülékről exportált adatokat más Canon többfunkciós nyomtatókba lehet importálni, így az újabb készülékek beállításainak megadása egyszerűsödik, hasonlóképpen ahhoz, amikor cserekészüléket vásárol. Az importálható beállítási elemekkel kapcsolatos további információkat lásd: Beállítás/Bejegyzés. Importáláskor és exportáláskor megadhatja, hogy az összes adatot importálni vagy exportálni szeretné-e, vagy csak bizonyos adatokat.
A műveletek lebonyolításához jelöljön ki egy rendszergazdát
Az adatimportálási/-exportálási műveletek végrehajtásához jelöljön ki egy Rendszergazda jogosultságokkal rendelkező rendszergazdát. Az adatok importálásakor a Címjegyzékben szereplő információkat, felhasználói beállításokat, hálózati beállításokat és egyéb adatokat a művelet felülírja, aminek következtében előfordulhat, hogy egyes funkciók nem fognak megfelelően működni, vagy problémák merülnek fel a készülék működésével kapcsolatban. Az adatok importálásakor elővigyázatosan járjon el.
Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg az importálás vagy exportálás be nem fejeződött
A folyamat teljes végbemenetele több percig is eltarthat. Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a folyamat be nem fejeződik. Ha kikapcsolja, az adatvesztéshez vagy a készülék hibás működéséhez vezethet.
Az alábbi funkciókat/folyamatokat nem lehet elvégezni, amíg az importálás/exportálás folyamatban van:
Küldési munkák
Továbbítási munkák
Fax/I-fax munkák
Nyugtanyomtatási munkák
Beolvasás és tárolás hálózaton/memóriahordozón (beolvasás vagy tárolás közben)
Önálló importálás/önálló exportálás
Címjegyzékkezelő szoftverből végzett importálás/exportálás
Kötegelt importálás/kötegelt exportálás
Személyes gomb/Megosztott gomb importálása/exportálása
A Szoftver bejegyzése/frissítése funkció frissítési folyamata
Egyedi beállítások szinkronizálása*
Működtetés a készülék érintős vezérlőpaneljéről
Működtetés a Távvezérlésből
A Távoli címjegyzék használata
A készülék nyugalmi állapotba helyezése
*Ha a beállítások szinkronizálása éppen folyamatban van (beleértve azt is, amikor a készülék éppen szünetel/szüneteltetett állapotba lép), a személyes beállítási értékekhez kapcsolódó adatok és a csoportkezelési adatok szinkronizálási folyamatát a készülék szünetelteti.
Az adatok importálását/exportálását nem lehet az alábbi funkciók/folyamatok végrehajtása közben végezni:
Küldési munkák
Továbbítási munkák
Fax/I-fax munkák
Nyugtanyomtatási munkák
Beolvasás és tárolás hálózaton/memóriahordozón (beolvasás vagy tárolás közben)
Önálló importálás/önálló exportálás
Címjegyzékkezelő szoftverből végzett importálás/exportálás
Kötegelt importálás/kötegelt exportálás
Személyes gomb/Megosztott gomb importálása/exportálása
A Szoftver bejegyzése/frissítése funkció frissítési folyamata
Egyedi beállítások szinkronizálása*
A Távoli címjegyzék használata
A készülék kikapcsolásának végrehajtása
Hibakód megjelenítése
*Ha a beállítások szinkronizálása éppen folyamatban van (beleértve azt is, amikor a készülék éppen szünetel/szüneteltetett állapotba lép), a személyes beállítási értékekhez kapcsolódó adatokat és a csoportkezelési adatokat nem lehet importálni/exportálni.
Ne végezzen importálást és exportálást eltérő megjelenítési nyelveken
Ha az exportáló készülék és az importáló készülék megjelenítési nyelve eltér egymástól, a beállítási értékek sérülhetnek, ami a készülék hibás működéséhez vezethet.
Ne szerkessze az exportált fájlokat.
Ne nyissa meg és szerkessze az exportált XML-fájlokat, mivel ez a készülék helytelen működéséhez vezethet.
Ha másik Canon többfunkciós nyomtatóra végez importálást
Lehetséges, hogy bizonyos beállításokat nem lehet importálni. Beállítás/Bejegyzés
Ha a biztonsági házirend beállításai jelszóval vannak védve
A biztonsági házirend beállításai csak akkor importálhatók, ha a biztonsági házirendnél az exportáló készüléknél beállított jelszó megegyezik az importáló készülékével, illetve ha nincs beállítva jelszó az importáló készüléknél. Ha nincs beállítva jelszó az importáló készüléknél, akkor az exportáló készüléknél konfigurált jelszó lesz érvényes az importáló készüléknél is.
Egyedi beállítások szinkronizálásakor
Ha az egyedi beállítások szinkronizálása (ügyfél) funkció elindul, a szinkronizálásban érintett adatok (beleértve a Címjegyzéket) importálása és exportálása korlátozottá válik. Az egyedi beállítások szinkronizálásával kapcsolatos információkat lásd: Több Canon többfunkciós nyomtató beállításainak szinkronizálása. Az egyedi beállítások szinkronizálásában érintett adatokkal kapcsolatos információkat lásd: A személyre szabható elemek listája. Az egyéni beállítások szinkronizálása közben végzett importálásra és exportálásra érvényes feltételekkel és korlátozásokkal kapcsolatos információkat lásd: A beállítások és egyéb elemek importálására/exportálására vonatkozó korlátozások megszüntetésének feltételei.

Adatok importálása az egyedi beállítások szinkronizálása (ügyfél) megkezdése után

Az alábbi eljárást követve importálja az adatokat, majd szinkronizálja az adatokat.
1
Állítsa le az egyedi beállítások szinkronizálását az ügyfélgépen. A beállítások szinkronizálásának elindítása
2
Ha meglévő felhasználókhoz/csoportokhoz tartozó adatokat importál, készítsen biztonsági mentést az adatokról, és törölje a kiszolgálógépről importálandó felhasználókhoz/csoportokhoz tartozó adatokat.
Az eljárással kapcsolatos információkat lásd a kiszolgálófunkciót ellátó készülék kezelési kézikönyveiben.
3
Importálja a leállt szinkronizálású ügyfélgéphez hozzáadandó adatokat.
4
Szinkronizálja az ügyfélgépet a kiszolgálógéppel.

A beállítások és egyéb elemek importálására/exportálására vonatkozó korlátozások megszüntetésének feltételei

Az importálás/exportálás akkor válik lehetővé, ha az alábbiakban leírt elemekhez kapcsolódó feltételek teljesülnek.
Kötegelt importálás/kötegelt exportálás
Export
Import
Személyes beállítás információi
Csak akkor lehetséges, ha az és feltétel egyaránt teljesül
Nem áll rendelkezésre
Felhasználói csoport címlista
Csak akkor lehetséges, ha az és feltétel egyaránt teljesül
Nem áll rendelkezésre
Önálló importálás/önálló exportálás
Export
Import
Személyes beállítás információi (mind)
Csak akkor lehetséges, ha az és feltétel egyaránt teljesül
Csak akkor lehetséges, ha a feltétel teljesül
Felhasználói csoport címlista (mind)
Csak akkor lehetséges, ha az és feltétel egyaránt teljesül
Csak akkor lehetséges, ha a feltétel teljesül
Felhasználói csoport címlista 01 – Felhasználói csoport címlista 20
Nem lehetséges (nincs olyan funkció, amellyel egyéni Címjegyzékeket lehetne exportálni)
Csak akkor lehetséges, ha a feltétel teljesül
:
A végrehajtás csak 15 percig lehetséges a felhasználói adatok egyedi beállítások szinkronizálása (kiszolgáló) közben végzett exportálásának sikeres előkészítését követően.
:
A végrehajtás csak akkor lehetséges, ha a kiszolgáló-/ügyfélgép kapcsolódási célja „localhost:8443”.
A felhasználói adatok exportálásának előkészítési eljárásával kapcsolatos információkat lásd a kiszolgálófunkciót ellátó készülék kezelési kézikönyveiben. A címlisták importálására vonatkozó utasításokért lásd: Önálló beállítások importálása.
9CYU-0F7