<Közvetlen csatlakozás beállítás>

Megadhatja a közvetlen kapcsolat beállításait.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.

<Közvetlen csatlakozás használata>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
Közvetlen csatlakozás használatát adhatja meg. Közvetlen kapcsolódás
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Közvetlen csatlakozás használata>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Közvetlen csatlakozás típusa>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
A közvetlen csatlakozás típusát választhatja ki. Közvetlen kapcsolódás
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Közvetlen csatlakozás típusa>
<Hozzáférési pont mód>, <Wi-Fi Direct>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Wi-Fi Direct kiválasztása esetén csak egy mobileszköz tud csatlakozni.

<Eszköznév a Wi-Fi Directhez>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
A közvetlen csatlakozásokhoz (Wi-Fi Direct) használandó eszköznevet adhatja meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Eszköznév a Wi-Fi Directhez>
Eszköznév a Wi-Fi Directhez (legfeljebb 32 karakter): Eszköznév
Nem
Igen
Igen
Nem
-
A Wi-Fi Direct csatlakozáshoz használt eszköznévhez a rendszer automatikusan hozzáadja az „-XY_Canon10” kiegészítést (ahol az XY véletlenszerű betűket jelent), kivéve, ha az eszköznév 22 vagy több karakterből áll, mely esetben az „-XY_Canon10” nem kerül hozzáadásra.

<Idő a közvetlen csatlakozású munkamenet végéig>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
Azt az időtartamot adhatja meg, amelynek elteltével a kommunikáció közvetlen csatlakozáson keresztüli kommunikációnál automatikusan megszakad olyan hosszabb időszakok esetén, amikor nincs adatátvitel/-fogadás.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Idő a közvetlen csatlakozású munkamenet végéig>
0 = Ki, 1–30–60 perc
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ez a beállítás le van tiltva, ha a <Tartsa engedélyezve SSID/Hálózati kulcs megadásakor> beállítása <Be>.

<Hozzáférési pont mód beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
A hozzáférési pont mód beállításait adhatja meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Hozzáférési pont mód beállítás>
<Személyes SSID és hálózati kulcs haszn.>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Használandó SSID megadása>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<SSID>: Adja meg az SSID-t
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Használandó hálózati kulcs megadása>: <Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
<Hálózati kulcs>: Adja meg a hálózati kulcsot
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ha a <Személyes SSID és hálózati kulcs haszn.> beállítása <Be>
A felhasználóval és az SSID azonosítóval/hálózati kulccsal kapcsolatos adatokat a rendszer bejelentkezéskor egymáshoz társítja, és a készülékben tárolja. Csak egy mobileszközt lehet csatlakoztatni.
Ha a <Személyes SSID és hálózati kulcs haszn.> beállítása <Ki>
Ha az <Egyedi SSID használata> és az <Egyedi hálózati kulcs használata> beállítása egyaránt <Be>, akkor egyszerre több mobileszközt is csatlakoztatni lehet. Egyszerre legfeljebb öt eszközt lehet csatlakoztatni.
Ha az <Egyedi SSID használata> és az <Egyedi hálózati kulcs használata> lehetőségek közül legalább egy beállítása <Ki>, akkor a rendszer minden csatlakozásnál véletlenszerű SSID azonosítót vagy hálózati kulcsot alkalmaz. Csak egy mobileszközt lehet csatlakoztatni.

<Tartsa engedélyezve SSID/Hálózati kulcs megadásakor>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
Ha a <Egyedi SSID használata> és <Használandó hálózati kulcs megadása> lehetőségek engedélyezve vannak a <Hozzáférési pont mód beállítás> részben, akkor az <Enged> gomb (a <Közvetlen csatlakozás> részben a <Mobil portál> részen belül) megnyomása nélkül is lehet közvetlen csatlakozást létrehozni.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Tartsa engedélyezve SSID/Hálózati kulcs megadásakor>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A készülék egyszerre több mobileszközhöz is csatlakozni tud. Egyszerre legfeljebb öt eszközt lehet csatlakoztatni.
Ha ennek a beállítása <Be>, akkor az <Idő a közvetlen csatlakozású munkamenet végéig> beállítás le van tiltva.
Ha ennek a beállítása <Be>, akkor a készülék nem fog teljes mértékben Nyugalmi állapotba lépni.

<Közvetlen csatlakozás IP cím beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
A közvetlen csatlakozással kapcsolódó mobileszközöknek kiosztandó IP-címet adhatja meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Közvetlen csatlakozás IP cím beállítás>
192.168.22.1
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A mobileszközöknek kiosztandó IP-cím kilenc számmal nagyobb lehet a megadott IP-cím értékénél.

<Személyes SSID és hálózati kulcs beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
Az egyes felhasználók által a közvetlen csatlakozással való bejelentkezéskor és kapcsolódáskor használandó SSID azonosítót és hálózati kulcsot adhatja meg.
SSID beállításához állítsa az <Egyedi SSID használata> lehetőséget <Be> értékűre, és adja meg az SSID azonosítót.
Hálózati kulcs beállításához állítsa az <Egyedi hálózati kulcs használata> lehetőséget <Be> értékűre, és adja meg a hálózati kulcsot.
Ha a <Közvetlen csatlakoz.auto.Engedélyezése/tiltása Bejelentkezéskor/Kijelentkezéskor> beállítása <Be>, akkor a közvetlen csatlakozások bejelentkezéskor a <Mobil portál>  <Közvetlen csatlakoz.> <Enged> megnyomása nélkül is lehetségesek.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Személyes SSID és hálózati kulcs beállítás>
<Használandó SSID megadása>: <Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Személyes beállítás információi
<SSID>: Adja meg a személyes SSID-t.
Igen
Igen
Nem
C
Személyes beállítás információi
<Használandó hálózati kulcs megadása>: <Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Személyes beállítás információi
<Hálózati kulcs>: Adja meg a személyes hálózati kulcsot.
Igen
Igen
Nem
C
Személyes beállítás információi
<Közvetlen csatlakoz.auto.Engedélyezése/tiltása Bejelentkezéskor/Kijelentkezéskor>: <Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
C
Személyes beállítás információi
Ha ezt a beállítást rendszergazdaként adja meg, a Beállítás/Bejegyzés képernyőn válassza ki a <Személyes beállítások> lehetőséget.

<Bejelentkezési név Felhasználónévként nyomtatáshoz>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <Közvetlen csatlakozás beállítás>
Azt adhatja meg, hogy a közvetlen csatlakozással nyomtatott nyomtatási munkák felhasználóneveként megjelenjen-e a bejelentkezési név.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Bejelentkezési név Felhasználónévként nyomtatáshoz>
<Be>, <Ki>
Nem
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
9CYU-0HU