IPv6-cím beállítása

Az IPv6-címek típusai a következők. Szükség esetén jegyezze be. Négy állapot nélküli címet jegyezhet be. Szükség szerint tesztelje a kapcsolatot.
Típus
Magyarázat
Kapcsolatszintű cím
Olyan címek, amelyek kizárólag ugyanazon a hivatkozáson használhatók, és beállítás nélkül automatikusan létrejönnek. Az útválasztó tartományán kívül nem használhatók.
Állapot nélküli cím
Az útválasztó és a készülék MAC-címe által észlelt előtag alapján automatikusan létrehozott címek akár DHCP-szerver nélküli környezetben is.
Kézi cím
Kézzel megadott címek. Az előtag hossza és az alapértelmezés szerinti útválasztó címe meghatározott.
Állapottartó cím
A DHCP-szerverről lekért címek.

IPv6-cím beállítása

1
Nyomja meg a  (Beáll./Bejegyzés) lehetőséget.
2
Válassza ki a <Beállítások>  <Hálózat> <TCP/IP beállítás>  <IPv6 beállítások> lehetőséget.
3
Az IPv6 beállítások engedélyezéséhez válassza az <IPv6 használata>  <Be>  <OK> lehetőséget.
4
Állítson be egy IP-címet.
A környezetnek és a céloknak megfelelően állítson be egy IPv6-címet.
Állapot nélküli cím beállítása
1
Nyomja meg az <Állapot nélküli cím beállítás> gombot.
2
Nyomja meg a <Be>  <OK> gombot.
Kézi cím beállítása
1
Nyomja meg az <Kézi címbeállítás> gombot.
2
Nyomja meg a <Be> gombot az <Kézi cím használata> lehetőségnél, és végezze el a szükséges beállításokat.
 <Kézi cím használata>
Nyomja meg az <Be> gombot.
 <Kézi cím>
Nyomja meg a <Kézi cím> gombot, és írja be a címet. A következő címek nem használhatók.
Az „ff” előtaggal kezdődő címek (csoportos küldési címek)
A csak „0” értéket tartalmazó címek
IPv4-kompatibilis címek (IPv6-címek, amelyekben a felső 96 bit értéke „0” és az alsó 32 bitben IPv4-címet tartalmaz)
Átfordított IPv4-címek (IPv6-címek, amelyekben a felső 96 bit értéke „0:0:0:0:ffff:” és az alsó 32 bitben IPv4-címet tartalmaz)
 <Előtag hossz>
A hálózati címet tartalmazó rész hossza megváltoztatható.
 <Alap útválasztó cím>
Nyomja meg az <Alap útválasztó cím> lehetőséget, és adja meg a címet. A következő címek nem használhatók.
Az „ff” előtaggal kezdődő címek (csoportos küldési címek).
A csak „0” értéket tartalmazó címek
Ha nem határoz meg címet, hagyja üresen az oszlopot.
Állapottartó cím beállítása
1
Nyomja meg az <DHCPv6 használata> gombot.
2
Nyomja meg a <Be>  <OK> gombot.
Nyomja meg a <Be> gombot a <Csak állapot-nyilvántartó előtag lekérése> lehetőséghez, ha a DHCPv6 segítségével a DHCP-szerverről kizárólag az állapottartó címek első felét kívánja előhívni. <Csak állapot-nyilvántartó előtag lekérése>
5
Válassza a  (Beáll./Bejegyzés) <Igen> lehetőséget.

A kapcsolat tesztelése az IPv6-címhez

Megfelelően csatlakoztatott készüléknél számítógépről megjelenítheti a Távvezérlés bejelentkezési képernyőjét (A Távvezérlés indítása). Ha az ellenőrzéshez nem rendelkezik számítógéppel, a következő lépésekkel győződjön meg arról, hogy létrejött-e a megfelelő kapcsolat.
 (Beáll./Bejegyzés)  <Beállítások>  <Hálózat>  <TCP/IP beállítás>  <IPv6 beállítások>  <PING parancs>  Adja meg bármely egyéb használatban lévő készülék címét vagy az állomásnevet  <Start>
Megfelelően csatlakoztatott készüléknél megjelenik a <Válasz a gazdagéptől.> üzenet.
Megfelelően beállított IP-címek mellett is előfordulhat, hogy a készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz, ha kapcsoló hubhoz van csatlakoztatva. Ebben az esetben késleltesse a készülék kommunikációindításának időzítését, és próbálja meg ismét létrehozni a kapcsolatot. Várakozási idő beállítása a hálózathoz történő csatlakoztatás esetén
9CYU-03U