Vairāku adresātu reģistrēšana grupā

Vairākus adrešu grāmatā reģistrētus adresātus (Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā) var apvienot grupā. Šo iespēju varat izmantot, lai vienlaikus nosūtītu dokumentus un dublētu datus, jo dažādu veidu adresātus var reģistrēt vienā grupā. Piemēram, e-pasta adreses un failu serveru IP adreses varat reģistrēt vienā grupā.
Lai reģistrētu grupu, kas ietver adresātus personīgai lietošanai, piesakieties iekārtā. Pieteikšanās iekārtā
Grupas adresē nevar reģistrēt jaunus adresātus. Vispirms reģistrējiet adresātus adrešu grāmatā.
Grupā var apvienot tikai adresātus, kas ir iekļauti vienā adrešu sarakstā. Dažādos adrešu sarakstos reģistrētus adresātus nevar apvienot grupā.
Grupas adresē varat reģistrēt līdz 256 adresātiem.
Tā kā katrs adreses ieraksts tiek uzskaitīts par atsevišķu ierakstu, tad gadījumā, ja faksa numuru reģistrējat grupas adresē, šis faksa numurs un grupas adrese tiek uzskatīta par diviem atsevišķiem ierakstiem.
1
Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Reģistrēt adresātus>.
3
Nospiediet <Reģistr.jaunu adresātu>.
4
Nospiediet <Grupa>.
5
Adrešu saraksta nolaižamajā sarakstā izvēlieties, kur reģistrēt grupu.
Grupu varat izveidot no galamērķiem, kas ir reģistrēti izvēlētajā adrešu sarakstā. Piemēram, ja izvēlaties <Adrešu saraksts 2>, jūs grupai nevarat pievienot adresātu, kas ir reģistrēts sarakstā <Adrešu saraksts 1>. Izveidotā grupa tiek reģistrēta adrešu sarakstā, kuru izvēlaties šajā darbībā.
Ja vēlaties reģistrēt grupu, kas satur adresātus personīgai lietošanai, izvēlieties <Pers. adr. saraksts>.
Ja vēlaties reģistrēt adresātus grupā, kuru var rediģēt tikai administrators, izvēlieties <Admin. adrešu saraksts>.
6
Nospiediet <Nosaukums> , ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet <OK>.
7
Izvēlieties adresātus, kurus vēlaties iekļaut grupā.
1
Nospiediet <Pievienot no adrešu grāmatas>.
2
Izvēlieties adresātus, kurus vēlaties reģistrēt grupā, un nospiediet <OK>.
Adresātu veida nolaižamais saraksts
Izvēlieties (e-pasts), (fakss), (interneta fakss) vai  (fails), lai filtrētu adrešu sarakstā parādītos adresātus (). Nospiediet <Visi>, lai tiktu parādīti visi reģistrētie adresāti.
<Dati/rediģēt>
Izvēlieties adresātu un nospiediet <Dati/rediģēt>, ja vēlaties pārbaudīt adresāta iestatījumus. Nospiediet <OK>, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Adresātu saraksts
Tiek parādīti adresāti, kas ir reģistrēti 6. darbībā izvēlētajā adrešu sarakstā. Šajā sarakstā izvēlieties adresātus, kurus vēlaties reģistrēt grupā.
Ja adresātus pārvalda piekļuves numuri, tie netiek parādīti sarakstā, ja vien jūs neievadāt piekļuves numuru (Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana) pēc tam, kad esat nospiedis <Piekļ. nr.>.
Pirmā burta poga
Izvēlieties adresāta nosaukuma pirmo burtciparu rakstzīmi. Nospiediet <Visi>, lai tiktu parādīti visi reģistrētie adresāti.
<Meklēt pēc nosaukuma>
Ievadiet adresāta vārdu/uzvārdu vai nosaukumu. Nospiediet <Meklēt pēc nosaukuma> vēlreiz, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

8
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
Ja adresātus pārvalda piekļuves numuri, ievadiet piekļuves numuru (Piekļuves adrešu grāmatā reģistrētajiem adresātiem ierobežošana) pēc tam, kad 8. darbībā esat nospiedis <Tālāk>.
Ja mēģināt datus nosūtīt uz failu serveri, kurā opcija <Apstiprināt pirms sūtīšanas> ir iestatīta uz <Iesl.>, tiek parādīts ekrāns ar aicinājumu ievadīt lietotājvārdu un paroli. Šādā gadījumā ievadiet iepriekš iestatīto paroli. Ja vēlaties failu serveri reģistrēt grupas adresē, iestatiet opciju <Apstiprināt pirms sūtīšanas> uz <Izsl.>. Datus nevar sūtīt uz grupas adresi, iekļaujot failu serveri, kurā opcija <Apstiprināt pirms sūtīšanas> ir iestatīta uz <Iesl.>.
9E0K-05J