Skāriendispleja galvenie ekrāni

Šajā sadaļā ir aprakstīti dažādie ekrāni, kas tiek parādīti skāriendisplejā.
Ekrāns <Sākums>
Ekrāns <Sākums> tiek parādīts, kad nospiežat  (Sākums). Ekrānā <Sākums> tiek parādīts funkciju pogu un darbību saraksts, no kura var piekļūt dažādām funkcijām. Ekrānā <Sākums> parādītie vienumi
Katras funkcijas pamatfunkciju ekrāns
Ekrānā <Sākums> nospiediet funkciju pogas, lai tiktu parādīts pamatfunkciju ekrāns, no kura varat piekļūt pamatfunkcijām, piemēram, kopēšanai, faksa ziņojumu sūtīšanai un skenēšanai. Lai arī pamatfunkciju ekrānā pieejamie displeja un iestatījumu vienumi atšķiras atkarībā no funkcijām, iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vajadzībām. Pamatfunkciju ekrāna pielāgošana

Piemērs:
Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no funkcijām.
Ekrāns <Iestatījumi/reģistrācija>
Nospiediet  (Iestat./reģistr.), lai parādītu ekrānu <Iestatījumi/reģistrācija>. Vispirms nospiediet šo taustiņu, lai izmainītu dažādus iestatījumus, piemēram, papīra iestatījumus, displeja iestatījumus un tīkla iestatījumus. Šajā ekrānā arī varat reģistrēt adresātus, piemēram, e-pasta adreses un faksa numurus.

Pašreizējais izvēlnes līmenis

Tiek parādīti pašreizējā līmeņa un vienu pakāpi augstāka līmeņa ekrāna nosaukumi.

Iestatījumu vienumu saraksts

Iestatījumu vienumi, kas ietilpst pašreizējā izvēlnes līmenī, tiek parādīti sarakstā.
Ja zemākajā līmenī nav izvēlnes, tiek parādīts iestatījumu ekrāns.
Ekrāns <Stat.pārraudz.>
Nospiežot  (Stat.pārraudz.), tiek parādīts ekrāns <Stat.pārraudz.>. Šajā ekrānā varat pārbaudīt drukāšanas statusu un sūtīšanas statusu, kā arī atlikušo tonera daudzumu un atmiņas līmeni.

Kopētu/drukātu/sūtītu/saglabātu dokumentu statuss un žurnāli

Tiek parādīts izvēlētā vienuma pašreizējais statuss vai žurnāls. Šajā ekrānā varat atcelt kopēšanu, drukāšanu un faksa ziņojumu sūtīšanu.
Kopiju atcelšana
Faksu sūtīšanas atcelšana
Skenēšanas pamatdarbību ekrāns
Drukāšanas atcelšana
Drukāšanas statusa un vēstures pārbaude

Izejmateriāli

Varat pārbaudīt iekārtas statusu, piemēram, atlikušo tonera vai papīra daudzumu un atmiņas līmeni.
Aparatūras tehniskie dati
Izejmateriālu atlikušā daudzuma pārbaude
Kļūdas ekrāns
Dažos gadījumos, kad rodas kļūda, tiek sniegti norādījumi, kā rīkoties. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai novērstu problēmu. Katram ziņojumam atbilstošās darbības
Piemērs:
Ir iestrēdzis papīrs
Nospiediet , kas tiek parādīts ekrānā <Sākums> un pamatfunkciju ekrānā, lai pielāgotu ekrānu, piemēram, pārkārtotu pogas vai izveidotu īsinājumtaustiņu. Skāriendispleja pielāgošana
Varat mainīt ekrānu parādīšanas iestatījumus, piemēram, noteikt, kurš ekrāns tiek parādīts uzreiz pēc iekārtas ieslēgšanas, un vai tiek parādīts ziņojums par atlikušo papīra un tonera daudzumu. <Rādīt iestatījumus>
Varat iestatīt ekrānu, kas tiek parādīts, kad ir pagājis noteikts laiks bez darbību veikšanas. <Funkcija pēc autom. atiestatīšanas>
 norāda, ka atmiņas/krātuves dati ir šifrēti. Datu pārvaldība atmiņā/krātuvē
9E0K-04J