Miega režīma aktivizēšana

Miega režīma funkcija samazina iekārtas patērētās strāvas daudzumu, jo uz laiku tiek atspējotas dažas iekārtas iekšējās darbības. Miega režīmu var ieslēgt, vadības panelī nospiežot (Enerģijas taupīšana). Kad iekārta ir miega režīmā, skārienpaneļa displejs izslēdzas un ieslēdzas indikators  (Enerģijas taupīšana). Vadības panelis
Nospiediet  (Enerģijas taupīšana), ja iekārtu nav paredzēts lietot ilgāku laika periodu, piemēram, naktī
Drošības apsvērumu dēļ ieslēdziet iekārtas miega režīmu.
Iekārta var neaktivizēt miega režīmu atkarībā no iekārtas darbības statusa un apstākļiem.
Apstrādes/datu indikators mirgo vai deg zaļā krāsā pat tad, ja iekārtā miega režīms ir aktivizēts.
Iziešana no miega režīma
Iekārta iziet no miega režīma, ja tiek veikta kāda no tālāk norādītajām darbībām.
Vadības panelī tiek nospiesta ikona (Enerģijas taupīšana)*1
Padevējā tiek ievietoti dokumenti.
Padevējs tiek atvērts
Daudzfunkcionālajā papīrturī tiek ievietots papīrs vai no tā tiek izņemts papīrs*1
Iekārtas vāks tiek atvērts/aizvērts*1
*1 Daži iekārtas modeļi neatbalsta šo funkciju.
Ja vēlaties iestatīt automātisko miega taimeri
Varat izmantot iestatījumu <Miega režīma automātiskās ieslēgšanās laiks>, lai iekārtā automātiski aktivizētu miega režīmu. Ja vēlaties mainīt laiku, pēc kāda iekārtā tiek automātiski aktivizēts miega režīms, izpildiet tālāk norādīto procedūru.
 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Laika/enerģijas iestatījumi>  <Miega režīma automātiskās ieslēgšanās laiks>  vai , lai iestatītu, cik ilgam laikam jāpaiet, līdz iekārtā automātiski tiks aktivizēts miega režīms  <OK>.
Varat katrai nedēļas dienai atsevišķi iestatīt laika periodu, pēc kura iekārtā automātiski tiks aktivizēts miega režīms. <Autom. iknedēļas miegā pāriešanas taimeris>
Enerģijas patēriņš miega režīmā
Var iestatīt, cik daudz enerģijas tiek patērēts, kamēr iekārta atrodas miega režīmā. Izpildiet tālāk aprakstīto instrukciju, lai iestatītu, cik daudz enerģijas tiek patērēts miega režīmā.
 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Laika/enerģijas iestatījumi>  izvēlieties opcijas <Enerģijas lietošana miega režīmā> iestatījumu <Zems> vai <Augsta>.
9E0K-05C