Īsinājumpogas izveide bieži izmantotai funkcijai

Varat izveidot īsinājumpogu ekrānā <Sākums> pieejamai funkcijai. Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu cita funkcijai, neatgriežoties ekrānā <Sākums>. Lai izveidotu īsinājumpogu, piesakieties, izmantojot administratora tiesības. Pieteikšanās iekārtā
Reģistrējamo īsinājumpogu skaits: 4
1
Nospiediet . Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Saīšņu pogu iestatījumi>.
3
Izvēlieties izveidojamās īsinājumpogas numuru.
4
Izvēlieties funkciju, kurai vēlaties izveidot īsinājumpogu.
Izvēlieties šo funkciju sarakstā. Priekšskatījuma ekrānā, kas atrodas pa kreisi no saraksta, varat pārbaudīt atlasītās īsinājumpogas pozīciju un tai piešķirto funkciju.
Ja neizmantojat īsinājumpogas, sarakstā izvēlieties opciju <Nepiešķirta>.
5
Nospiediet <OK>.
9E0K-051