Putekļu aizsargstikla tīrīšana

Ja arī pēc kopēšanas stikla, padevēja un pamatiekārtas tīrīšanas rodas baltas svītras vai citi drukas defekti, iespējams, putekļu aizsargstikls ir netīrs. Šādā gadījumā izpildiet tālāk aprakstīto procedūru, lai notīrītu putekļu aizsargstiklu.
1
Izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Iekārtas izslēgšana
Pirms strāvas padeves izslēgšanas pārbaudiet iekārtas darbības statusu. Strāvas padevi var izslēgt pat tad, ja mašīna izpilda darbību, bet tas var izraisīt darbības pārtraukšanu vai datu bojājumus.
2
Atveriet pamatiekārtas priekšējo vāku.
3
Noņemiet tīrīšanas stieni.
Tīrīšanas stienis tiek glabāts pamatiekārtas priekšējā vākā.
Pabīdiet tīrīšanas stieni pa labi un pēc tam izņemiet to virzienā uz augšu.
4
Ievietojiet tīrīšanas stieni caurumos, lai tos iztīrītu.
Ievietojiet tīrīšanas stieni caurumā ar tā galā esošo polsterējumu uz leju.
Ievietojiet tīrīšanas stieni tik dziļi caurumā, līdz tas atduras, un viegli virziet to turp un atpakaļ.
Ievietojiet tīrīšanas stieni visos četros caurumos, lai tos iztīrītu.
5
Kad tīrīšana ir pabeigta, novietojiet tīrīšanas stieni tā sākotnējā pozīcijā.
Ievietojiet tīrīšanas stieni atpakaļ pamatiekārtas priekšējā vākā ar tā galu pa kreisi.
6
Aizveriet pamatiekārtas priekšējo vāku.
7
Ievietojiet strāvas kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā un ieslēdziet strāvas padevi.
Iekārtas ieslēgšana
9E0K-01F