Iekārtas ieslēgšana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā ieslēgt iekārtu.
1
Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir stingri ievietota kontaktligzdā.
2
Atveriet strāvas slēdža vāku un nospiediet strāvas slēdzi “” virzienā.
3
Aizveriet strāvas padeves slēdža vāku.
Skārienpaneļa displejā tiek parādīts startēšanas ekrāns.
Varat izvēlēties, kurš ekrāns tiek parādīts uzreiz pēc iekārtas ieslēgšanas. <Lietot noklus. ekrānu pēc startēšanas/atjaunošanas>
Skārienpaneļa displejs un taustiņi var nereaģēt optimāli uzreiz pēc iekārtas ieslēgšanas.
Ja, izmantojot USB kabeli, iekārta ir savienota ar izslēgtu Mac datoru, tas, iespējams, automātiski tiks ieslēgts kopā ar iekārtu. Šādā gadījumā atvienojiet USB kabeli no iekārtas. Šo problēmu, iespējams, varēs arī atrisināt, ja iekārtu un datoru savienosit, izmantojot USB centrmezglu.
9E0K-00K