Padevēja tīrīšana

Ja, skenējot dokumentus no padevēja, rodas kāda no šīm problēmām, veiciet padevēja tīrīšanu.
Dokumentu nevar skaidri noskenēt.
Dokumentu formātu nevar pareizi noteikt.
Dokuments skenēšanas laikā tiek sasmērēts.
Bieži iestrēgst papīrs.
Rullējiet rullīšus, kamēr tos tīrāt.
1
Izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Iekārtas izslēgšana
Pirms strāvas padeves izslēgšanas pārbaudiet iekārtas darbības statusu. Strāvas padevi var izslēgt pat tad, ja mašīna izpilda darbību, bet tas var izraisīt darbības pārtraukšanu vai datu bojājumus.
2
Pavelciet sviru un atveriet padevēja vāku.
3
Notīriet rullīšus padevēja vāka iekšpusē.
Samitriniet mīkstu drānu ar ūdeni, rūpīgi izspiediet drānu un noslaukiet ar to rullīšus. Pēc tam noslaukiet rullīšus ar mīkstu, sausu drānu.
Ja rullīši un zona ap tiem ir ļoti netīra, notīriet to. Lai to paveiktu, samitriniet drānu ar ūdeni, rūpīgi izspiediet drānu un pēc tam noslaukiet netīrās zonas. Pēc tam noslaukiet zonas ar mīkstu, sausu drānu.
4
Notīriet padevēja iekšējā vāka iekšpusi.
Atveriet padevēja iekšējo vāku.
Noslaukiet caurspīdīgo plastmasu.
Samitriniet mīkstu drānu ar ūdeni, rūpīgi izspiediet drānu un noslaukiet ar to plastmasu. Pēc tam noslaukiet plastmasu ar mīkstu, sausu drānu.
Nogaidiet, līdz mitrums ir pilnībā izžuvis, pirms veicat nākamo darbību.
Noslaukiet rullīšus (kopā trijās vietās) iekšējā vāka iekšpusē.
Samitriniet mīkstu drānu ar ūdeni, rūpīgi izspiediet drānu un noslaukiet ar to rullīšus. Pēc tam noslaukiet rullīšus ar mīkstu, sausu drānu.
Nogaidiet, līdz mitrums ir pilnībā izžuvis, pirms veicat nākamo darbību.
Aizveriet padevēja iekšējo vāku.
Verot ciet padevēja iekšējo vāku, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, tā radot traumu.
5
Notīriet dokumentu padeves skenēšanas apgabalu (plāno stikla joslu) un balto zonu (rullīšus un plāksni).
Atveriet padevēju.
Notīriet balto plāksni.
Samitriniet mīkstu drānu ar ūdeni, rūpīgi izspiediet drānu un noslaukiet ar to plāksni. Pēc tam noslaukiet plāksni ar mīkstu, sausu drānu.
Nogaidiet, līdz mitrums ir pilnībā izžuvis, pirms veicat nākamo darbību.
Notīriet dokumentu padevēja skenēšanas laukumu.
Samitriniet mīkstu drānu ūdenī, tad drānu rūpīgi izspiediet un noslaukiet ar to vajadzīgo zonu. Pēc tam noslaukiet zonu ar mīkstu, sausu drānu.
Nogaidiet, līdz mitrums ir pilnībā izžuvis, pirms veicat nākamo darbību.
Aizveriet padevēju.
Verot ciet padevēju, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, tā radot traumu.
6
Uzmanīgi aizveriet padevēja vāku.
Verot ciet padevēja vāku, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, tā radot traumu.
7
Ievietojiet strāvas kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā un ieslēdziet strāvas padevi.
Iekārtas ieslēgšana
Ja uz oriģināliem vai papīra pēc padevēja tīrīšanas parādās svītras
Ievietojiet padevējā aptuveni 10 loksnes A4 formāta papīra un veiciet tālāk norādītās darbības, lai izpildītu <Tīrīt padevēju>. Pēc tam, kad ir parādījies paziņojums par tīrīšanas beigām, pamēģiniet izmantot padevēju oriģināla kopēšanai, lai pārbaudītu, vai problēma ir novērsta.
Padevēja tīrīšana tiek pabeigta aptuveni 15 sekundēs.

9E0K-01E