Divpusējais dubultās padeves uztvērējs

Oriģinālu indikators

Iedegas tad, kad oriģinālu padeves teknē ir ievietoti oriģināli.

Padeves vāks

Atveriet šo vāku, lai izņemtu padevējā iestrēgušu papīru. Padevējā iestrēdzis papīrs

Bīdāmās vadotnes

Regulējiet šīs vadotnes atbilstoši oriģināla platumam.

Oriģinālu padeves tekne

Šeit ievietotie oriģināli tiek automātiski padoti padevējā. Ja ir ievietotas vismaz divas lapas, dokumentus var skenēt nepārtraukti. Oriģinālu novietošana

Dokumentu padeves skenēšanas laukums

Šajā laukumā tiek ieskenēti padevējā ievietotie oriģināli.

Kopēšanas stikls

Lai skenētu grāmatas, biezus dokumentus, plānus dokumentus un citus dokumentus, ko nevar skenēt, izmantojot padevēju, novietojiet tos uz kopēšanas stikla. Oriģinālu novietošana

Oriģinālu atdure

Viegli pietur oriģinālus, lai tie tiktu pareizi izdrukāti. Šī pozīcija nav manuāli jāpielāgo.

Oriģinālu izdruku uztvērējs

Šeit tiek izvadīti skenētie dokumenti.

Oriģinālu izvades indikators

Lai novērstu to, ka oriģināli tiek atstāti oriģinālu izdruku uztvērējā, šis indikators deg, kamēr oriģināli tiek drukāti, un mirgo kādu brīdi, kad visi oriģināli ir izdrukāti.
Ja uz kopēšanas stikla ir novietots biezs oriģināls, piemēram, grāmata vai žurnāls, nespiediet padevēju stipri uz leju.
Nelieciet oriģinālu izvades zonā nekādus priekšmetus. Pretējā gadījumā dokumenti var tikt sabojāti.
Regulāri notīriet padevēju un kopēšanas stiklu, lai iegūtu kvalitatīvas izdrukas. Regulāra tīrīšana
9E0K-00E