Oriģinālu novietošana

Novietojiet oriģinālus uz kopēšanas stikla vai ievietojiet tos padevējā. Ja izmantojat grāmatas un biezu/plānu papīru, ko nevar ievietot padevējā, novietojiet oriģinālu uz kopēšanas stikla. Ja vēlaties veikt divpusēju oriģinālu skenēšanu vai turpināt skenēt vairākas oriģināla loksnes, novietojiet tās padevējā. Informāciju par ievietojamo dokumentu izmēriem u.c. skatiet sadaļā Pamatiekārta un Divpusējais dubultās padeves uztvērējs.
Izmantojiet dokumentus, kas ir pilnībā nožuvuši
Novietojot dokumentus, pārliecinieties, vai jebkāda līme, tinte vai korekcijas šķidrums uz dokumentiem ir pilnībā nožuvis.
Kā novērst papīra iestrēgšanu
Padevējā neievietojiet tālāk minētos dokumentu veidus, jo tie var izraisīt papīra iestrēgšanu:
Nelīdzenu vai saburzītu papīru
Kopējamo papīru vai ar grafītu noklātu papīru
Sarullētu papīru
Krītpapīru
Saplīsušus dokumentus
Dokumentus ar lieliem caurumiem
Caurspīdīgu vai ļoti plānu papīru
Dokumentus ar saspraudēm vai skavām
Papīru, kas apdrukāts termoprinterī
Kodoskopa plēves
Dokumentus ar pievienotām piezīmju lapiņām
Kopā salīmētus dokumentus
Dokumentus caurspīdīga mapē
Precīzāka dokumentu skenēšana
Dokumenti, kas ievietoti padevējā, tiek skenēti, kad tie tiek padoti iekārtā. Savukārt dokumenti, kas novietoti uz kopēšanas stikla, skenēšanas brīdī paliek fiksētā pozīcijā. Lai nodrošinātu precīzākus skenēšanas rezultātus, oriģinālus ieteicams novietot uz kopēšanas stikla.
Lai skenētu pauspapīru vai kodoskopa plēves
Lai skenētu caurspīdīgus dokumentus (piem., pauspapīru vai kodoskopa plēves), novietojiet tos uz kopēšanas stikla un pārklājiet ar tīru, baltu papīru.
Dokumentu formāti
Pirms skenēšanas iekārta automātiski nosaka novietotā dokumenta papīra formātu. Ja, sūtot faksu, papīra formāts saņēmēja iekārtā ir mazāks nekā ieskenētā dokumenta formāts, oriģināla attēls pirms nosūtīšanas var tikt samazināts vai sadalīts mazākās daļās.

Oriģinālu novietošana uz kopēšanas stikla

1
Atveriet padevēju.
Kad novietojat oriģinālu, kura padevēja izmērs ir nepietiekams, oriģināla lielums var tikt noteikts nepareizi.
2
Novietojiet dokumentu uz kopēšanas stikla ar apdrukāto pusi uz leju.
Novietojiet oriģināla stūri pie kopēšanas stikla augšējā kreisā stūra.
Kopējot divpusēju oriģinālu, novietojiet oriģinālu tā, lai augšmala un apakšmala būtu pareizā pozīcijā, kā parādīts attēlā tālāk.
3
Uzmanīgi aizveriet padevēju.
Oriģināls ir gatavs skenēšanai.
Kad skenēšana ir pabeigta, noņemiet oriģinālu no kopēšanas stikla.
Aizverot padevēju, neskatieties kopēšanas stikla izstarotajā gaismā.
Ja uz kopēšanas stikla ir novietots biezs oriģināls, piemēram, grāmata vai žurnāls, nespiediet padevēju stipri uz leju.
Atzīmes ap kopēšanas stiklu ietver izmērus, kas netiek noteikti automātiski.

Dokumentu ievietošana padevējā

Nenovietojiet priekšmetus oriģinālu izdruku uztvērējā, jo tas var sabojāt oriģinālus.
1
Salāgojiet bīdāmās vadotnes atbilstoši oriģinālu formātam.
2
Pārlapojiet dokumentu kaudzīti un nolīdziniet malas.
Pārlapojiet nelielas dokumentu kaudzītes un nolīdziniet malas, dažas reizes viegli piesitot ar kaudzīti uz līdzenas virsmas.
3
Novietojiet oriģinālus ar virspusi uz augšu un ievietojiet tos padevējā līdz galam.
Kad ir sasniegts nepieciešamais ievietošanas dziļums, iedegas oriģinālu indikators.
Dokumenti ir gatavi skenēšanai.
Ievietošanas ierobežojuma līnijas
Pārliecinieties, vai papīra kaudzīte nepārsniedz ievietošanas ierobežojuma līnijas (). Ja jūs ievietojat dokumentus, kas pārsniedz ierobežojumu, tie var netikt skenēti vai izraisīt papīra iestrēgšanu.
Kad novietojat oriģinālu, kas ir salocīts
Pirms ievietošanas padevējā nogludiniet oriģinālos visas locījuma vietas. Ja dokuments ir salocīts, var tikt parādīts kļūdas ekrāns, jo nevar pareizi noteikt dokumentu izmēru.
Rūpīgi izlīdziniet malu vadotnes gar dokumenta malām
Ja malu vadotnes ir noregulētas pārāk vaļīgi vai stingri, papīra padošana var notikt nepareizi vai papīrs var iestrēgt.
Kamēr tiek skenēti dokumenti
Nepievienojiet un nenoņemiet dokumentus.
Kad skenēšana ir pabeigta
Noņemiet skenētos dokumentus no oriģinālu izdruku uztvērēja, lai novērstu papīra iestrēgšanu. Lai novērstu to, ka oriģināli tiek atstāti oriģinālu izdruku uztvērējā, oriģinālu izdruku indikators deg, kamēr oriģināli tiek drukāti, un mirgo kādu brīdi, kad visi oriģināli ir izdrukāti.
Kad skenējat garu slokšņu dokumentus
Ja skenējat garus oriģinālus (līdz 630 mm garus), atbalstiet oriģinālus ar roku skenēšanas un drukāšanas laikā.
Ievietojot plāna papīra oriģinālus
Plāni dokumenti var saburzīties, ja tie tiek lietoti vietā, kur ir augsta temperatūra vai liels mitrums.
Ievietojot dokumentu, nespiediet pārāk stipri. Dokuments var tikt padots nepareizi vai izraisīt papīra iestrēgšanu.
Kad atkārtoti skenējat vienu un to pašu dokumentu
Vienu un to pašu dokumentu nav ieteicams skenēt atkārtoti vairāk nekā piecas reizes (skaits atšķiras atkarībā no papīra kvalitātes). Dokuments var salocīties, kļūt nelīdzens vai grūti padodams.
Krāsainu oriģinālu skenēšanas diapazons
Skenējot krāsainu oriģinālu un izmantojot iestatījumus automātiskai krāsu atšķiršanai, oriģināls var tikt identificēts kā melnbalts dokuments, ja tas satur krāsas tikai pelēkajās zonās, kā tas ir parādīts nākamajā attēlā.
Papīra padeves
virziens
: 10 mm
: 17 mm
Lai skenētu oriģinālus kā krāsainus dokumentus, iestatiet iekārtā pilnkrāsu režīmu.
Kopējot divpusēju oriģinālu, novietojiet oriģinālu tā, lai augšmala un apakšmala būtu pareizā pozīcijā, kā parādīts attēlā tālāk.
Varat novietot un vienlaikus skenēt dažādu izmēru oriģinālus.
Atšķirīga formāta oriģinālu vienlaicīga kopēšana (Atšķirīga formāta oriģināli)
Dažāda formāta oriģinālu vienlaicīga sūtīšana (Dažāda formāta oriģināli)
Dažāda formāta oriģinālu sūtīšana/saglabāšana kopā (Dažāda formāta oriģināli)
9E0K-00S