Papīra ievietošana

Izmantojamais papīra avots un papīra ievietošanas metode var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā papīra veida un formāta. Plašāku informāciju par pieejamajiem papīra veidiem un formātiem skatiet sadaļā Pieejamais papīrs. Lai iegūtu optimālus drukāšanas rezultātus, pārbaudiet, vai ir pareizi norādīts ievietotā papīra formāts un veids. Papīra formāta un veida norādīšana
Pirms jebkura papīra izmantošanas pārliecinieties, vai ir veikti ar papīra lietošanu un uzglabāšanu saistītie piesardzības pasākumi. Pieejamais papīrs
Papīra ievietošana papildus jau esošajam papīram var izraisīt vairāku lokšņu padevi vai papīra iestrēgšanu. Ja ir vēl atlicis papīrs, pirms papildināšanas ieteicams pagaidīt, līdz tiek izmantots viss papīrs.
Neievietojiet vienlaikus dažādu formātu vai veidu papīru.
9E0K-00U