Apdrukāta papīra ievietošana

Ja ievietojat papīru, uz kura ir iepriekš uzdrukāts logotips, pievērsiet uzmanību papīra orientācijai neatkarīgi no tā, vai izmantojat papīra atvilktni vai universālo paliktni. Ievietojiet papīru pareizi — tā, lai drukāšana tiktu veikta uz logotipa papīra puses.
Veicot kopēšanas darbu, pievērsiet uzmanību arī oriģinālā dokumenta orientācijai.
Ievietojiet dokumentu padevējā ar kopējamo pusi uz augšu vai novietojiet to uz kopēšanas stikla ar kopējamo pusi uz leju, kā parādīts attēlos tālāk.
Padevējs (A4, A5 izmēra portreta izkārtojums)
Kopēšanas stikls (A4, A5 izmēra portreta izkārtojums)
Padevējs (A4, A5 izmēra ainavas izkārtojums)
Kopēšanas stikls (A4, A5 izmēra ainavas izkārtojums)
Padevējs (A3 izmēra portreta izkārtojums)
Kopēšanas stikls (A3 izmēra portreta izkārtojums)
Padevējs (A3 izmēra ainavas izkārtojums)
Kopēšanas stikls (A3 izmēra ainavas izkārtojums)
Šajā sadaļā aprakstīts, kā apdrukātu papīru ievietot ar pareizo orientāciju. Vispārīgu informāciju par veicamajām darbībām, lai ievietotu papīru papīra atvilktnē vai universālajā paliktnī, skatiet sadaļā Galvenā papīra ievietošanas metode.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā ievietot iepriekš apdrukātu papīru, veicot vienpusēju kopēšanu/drukāšanu. Veicot divpusējo kopēšanu/drukāšanu ar iepriekš apdrukātu papīru, ievietojiet papīru ar pretējo novietošanas pusi, nekā tas ir norādīts šajā sadaļā.
Lai nodrošinātu, ka lapas tiek apdrukātas uz pareizās iepriekš apdrukātā papīra puses, varat izmantot turpmāk norādītās iestatīšanas metodes neatkarīgi no tā, vai tiek veikta vienpusējā vai divpusējā drukāšana.
Katru reizi norādot drukājamā papīra veidu: ievietojiet papīra veidu, kas ir reģistrēts kā “Preprinted Paper” (Iepriekš apdrukāts papīrs) un sadaļā <Papīra veida pārvaldības iestatījumi> ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>, norādiet minēto papīra veidu un pēc tam veiciet drukāšanu.
Katru reizi norādot drukājamā papīra avotu: ievietojiet papīru papīra avotā, kuram opcija <Pārslēgt papīra padeves metodi> ir iestatīta pozīcijā <Apdr. puses prior.>, norādiet minēto papīra avotu un pēc tam veiciet drukāšanu.
Pareizs veids iepriekš apdrukāta papīra ievietošanai, ja iestatīta pozīcija <Iesl.> sadaļā <Papīra veida pārvaldības iestatījumi> vai kad <Pārslēgt papīra padeves metodi> ir iestatīts kā <Print Side Priority>.
Papīra atvilktne: ar logotipa pusi uz leju
Papīra avots, izņemot papīra atvilktni: ar logotipa pusi uz augšu
Iepriekš iestatiet <Ātruma prioritāte, kopējot no padevēja> pozīcijā <Izsl.>. <Ātruma prioritāte, kopējot no padevēja>

Papīra ar logotipiem ievietošana papīra atvilktnē

Ievietošanas metode atšķiras atkarībā no tā, vai papīram ar uzdrukātu logotipu ir portreta vai ainavas orientācija. Ievietojiet papīru ar to pusi, uz kuras ir uzdrukāts logotips (apdrukājamo pusi), pavērstu uz augšu, kā parādīts attēlos tālāk.
Ievietojot A4 formāta papīru ar logotipiem
Papīrs ar portreta orientāciju
Drukāšanas rezultāti
Papīrs ar ainavas orientāciju
Drukāšanas rezultāti
Ievietojot A3, A5 formāta papīru ar logotipiem
Papīrs ar portreta orientāciju
Drukāšanas rezultāti
Papīrs ar ainavas orientāciju
Drukāšanas rezultāti

Papīra ar logotipiem ievietošana universālajā paliktnī

Ievietošanas metode atšķiras atkarībā no tā, vai papīram ar uzdrukātu logotipu ir portreta vai ainavas orientācija. Ievietojiet papīru ar to pusi, uz kuras ir uzdrukāts logotips (apdrukājamo pusi), pavērstu uz leju, kā parādīts attēlos tālāk.
Ievietojot A4 formāta papīru ar logotipiem
Papīrs ar portreta orientāciju
Drukāšanas rezultāti
Papīrs ar ainavas orientāciju
Drukāšanas rezultāti
Ievietojot A3, A5 formāta papīru ar logotipiem
Papīrs ar portreta orientāciju
Drukāšanas rezultāti
Papīrs ar ainavas orientāciju
Drukāšanas rezultāti
9E0K-00Y