Papīra avotā iestrēdzis papīrs

Pārbaudiet papīra iestrēgšanas vietu ekrānā un veiciet tālāk norādītās darbības, lai izņemtu papīru.
Pārbaudiet, pirms rīkojieties
Pirms sākat iestrēgušā papīra izņemšanas darbības, pārbaudiet, vai iekārtas vāki, papīra atvilktnes un papildaprīkojums ir aizvērti.

1. papīra atvilktnē iestrēguša papīra izņemšana

1
Pārbaudiet, vai 1. papīra atvilktnē nav iestrēdzis papīrs.
Atveriet papīra atvilktni.
Ja papīrs ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
Iestumiet papīra atvilktni uz iekšu, līdz tā noklikšķ.
Verot ciet papīra atvilktni, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, tā radot traumu.
Turpiniet izpildīt ekrānā redzamās norādes, lai turpinātu pārtraukto darbību vai turpinātu iestrēgušā papīra izņemšanu.

2. papīra atvilktnē iestrēguša papīra izņemšana

1
Pārbaudiet, vai papīra atvilktnes labās puses augšējā vākā nav iestrēdzis papīrs.
Atveriet papīra atvilktnes labās puses augšējo vāku.
Ja papīrs ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
Uzmanīgi aizveriet papīra atvilktnes labās puses augšējo vāku, līdz ir dzirdams klikšķis.
2
Pārbaudiet, vai papīra atvilktnē nav iestrēdzis papīrs.
Atveriet papīra atvilktni.
Ja papīrs ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
Iestumiet papīra atvilktni uz iekšu, līdz tā noklikšķ.
Verot ciet papīra atvilktni, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, tā radot traumu.
Turpiniet izpildīt ekrānā redzamās norādes, lai turpinātu pārtraukto darbību vai turpinātu iestrēgušā papīra izņemšanu.

3. un 4. papīra atvilktnē iestrēguša papīra izņemšana

1
Pārbaudiet, vai papīra atvilktnes labās puses augšējā vai apakšējā vākā nav iestrēdzis papīrs.
Atveriet papīra atvilktnes labās puses augšējo un apakšējo vāku.
Ja papīrs ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
Uzmanīgi aizveriet papīra atvilktnes labās puses augšējo un apakšējo vāku, līdz tie noklikšķ.
2
Pārbaudiet, vai papīra atvilktnē nav iestrēdzis papīrs.
Atveriet papīra atvilktni.
Ja papīrs ir iestrēdzis, uzmanīgi izvelciet to bultiņas norādītajā virzienā.
Iestumiet papīra atvilktni uz iekšu, līdz tā noklikšķ.
Verot ciet papīra atvilktni, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, tā radot traumu.
Turpiniet izpildīt ekrānā redzamās norādes, lai turpinātu pārtraukto darbību vai turpinātu iestrēgušā papīra izņemšanu.
9E0K-022