<Pārvaldīt personīgos iestatījumus>

Norādiet preferences (personiskos iestatījumus) katram lietotājam.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Iespējot personīgo iestatījumu lietošanu>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  <Pārvaldīt personīgos iestatījumus>
Izvēlieties, vai ļaut lietotājiem, kas ir pieteikušies iekārtā, izmantot personalizācijas funkciju, piemēram, iestatīt ekrāna valodu, pieejamības iestatījumus un kādu logu rādīt pēc palaišanas/atjaunošanas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Iespējot personīgo iestatījumu lietošanu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Darbība, ja tiek sasniegts maksimālais lietotāju skaits>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  <Pārvaldīt personīgos iestatījumus>
Izvēlieties, kā iekārtai apstrādāt lietotāju vai grupu personiskos iestatījumus (informāciju par lietotāja iestatījumiem), ja ir pārsniegts iekārtā saglabājamo iestatījumu limits.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Darbība, ja tiek sasniegts maksimālais lietotāju skaits>
<Dzēst vecākos lietotāju iestatījumus>, <Atmest jaunos lietotāju iestatījumus>
C
Settings/Registration Basic Information
Informāciju par datiem, kas tiek dzēsti, ja ir norādīts iestatījums <Dzēst vecākos lietotāju iest.>, skatiet sadaļā Personalizējamu vienumu saraksts.
Lai pilnībā izdzēstu datus manuāli, nevis automātiski, izpildiet sadaļā Lietotāja iestatījumu informācijas dzēšana sniegtos norādījumus.
Informāciju par ierobežojumiem, kas attiecas uz lietotāju vai grupu personisko iestatījumu (lietotāju iestatījumu informācijas) saglabāšanu iekārtā, skatiet sadaļā Sistēmas specifikācijas.

<Lietot noklus. ekrānu pēc startēšanas/atjaunošanas>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  <Pārvaldīt personīgos iestatījumus>
Izvēlieties, vai ļaut katram lietotājam iestatīt palaišanas/atjaunošanas logu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Lietot noklus. ekrānu pēc startēšanas/atjaunošanas>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<Sākuma ekrāna pārvaldības iest. personiskai lietošanai>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  <Pārvaldīt personīgos iestatījumus>
Norādiet, vai ekrānā <Sākums> var reģistrēt un rediģēt personalizētās pogas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Sākuma ekrāna pārvaldības iest. personiskai lietošanai>
<Atļaut personisko pogu reģistrēšanu/rediģēšanu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atļaut pogu pārvietošanu, veicot personisku pielāgošanu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atļaut sākumekr. izkārt. iestatījumus, veicot personisku pielāgošanu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atļaut ekrāntapetes iestatījumus, veicot personisku pielāgošanu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
9E0K-0L9