Ierīces paraksta sertifikāta ģenerēšana

Iekārtā var ģenerēt atslēgu un sertifikātu (ierīces sertifikātu), kas nepieciešams, pievienojot ierīces parakstu. Nozīmējiet administratoru šo vienumu ģenerēšanai. Tiklīdz tie ir ģenerēti, jūs varat pievienot digitālo parakstu skenētiem dokumentiem, kas tiek nosūtīti konkrētā faila formātā. Ciparparaksta pievienošana
 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  <Sertifikāta iestatījumi>  <Ģenerēt atslēgu>  <Ģenerēt/atjaunināt ierīces paraksta atsl.>  <Jā>  <OK>
Atslēga un sertifikāts ierīces parakstam
Ģenerēto atslēgu un sertifikātu reģistrē ar nosaukumu “Device Signature Key” (ierīces paraksta atslēga). Ierīces parakstam var reģistrēt tikai vienu atslēgu un sertifikātu.
Ierīces paraksta atslēgas un sertifikāta pārvaldība
Ekrānā, kas tiek parādīts, nospiežot  (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  <Sertifikāta iestatījumi>  <Atslēgu un sertifikātu saraksts>  <Atslēgu un sertifikātu saraksts šai ierīcei>, varat skatīt detalizētus atslēgas un sertifikāta iestatījumus.
Ja parādās , atslēga ir bojāta un nederīga. Jūs varat atjaunināt atslēgu un sertifikātu, atkārtoti konfigurējot iestatījumus.
Izvēloties <Device Signature Key> un nospiežot <Sertifikāta dati>, parādīsies detalizēta informācija par ierīces paraksta sertifikātu. Jūs varat arī nospiest <Pārbaudīt sertif.> šajā ekrānā, lai pārbaudītu, vai sertifikāts joprojām ir derīgs.
PDF/XPS failā ir informācija par sūtītāju, kuru faila lasītājs var izmantot, lai pārbaudītu ierīces paraksta uzticamību, saskaņojot to ar SHA-1 ziņojumu īssavilkuma numuru. Jūs varat pārbaudīt šo informāciju <Sertifikāta īssavilkums> šajā iekārtā.
Pārliecināšanās, ka ierīces paraksts nosūtot vienmēr ir pievienots
Iekārtu var konfigurēt tā, lai skenētajiem dokumentiem, kas tiek nosūtīti noteiktā faila formātā, neatkarīgi no lietotāja iestatījumiem, vienmēr tiktu pievienots ierīces paraksts. Jūs varat arī ierobežot dokumentu sūtīšanai izmantotos failu formātus, nodrošinot, ka dokumentus nevar nosūtīt bez ierīces paraksta. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora vai DeviceAdmin tiesības. <Vienmēr sūtot pievienot ierīces parakstu>
9E0K-0EK