Tīkla saziņas atslēgas un sertifikāta reģistrēšana

Varat izmantot attālo interfeisu, lai iekārtā no datora reģistrētu atslēgas/sertifikātus, CA sertifikātus un S/MIME sertifikātus. Nozīmējiet administratoru šo vienumu reģistrēšanai.
Turpmāk uzskaitītajās saziņas metodēs izmanto atslēgu/sertifikātu vai CA sertifikātu. Ja faktiskajā saziņā vēlaties izmantot reģistrētu atslēgu un sertifikātu, katras saziņas metodes iestatījumos jānorāda atslēga un sertifikāts. Taču X.509 DER formāta CA sertifikāts nav jānorāda katras saziņas metodes iestatījumos. Jūs to varat vienkārši izmantot, reģistrējot to iekārtā.

Atslēgas un sertifikāta reģistrēšana

Atslēgas un sertifikātus (servera sertifikātus) var reģistrēt, izmantojot attālo interfeisu. Informāciju par atslēgām un sertifikātiem, kurus var reģistrēt iekārtā, skatīt Sistēmas specifikācijas.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Noklikšķiniet uz [Register Key and Certificate].
5
Noklikšķiniet uz [Install].
6
Atslēgas un sertifikāta instalēšana.
Noklikšķiniet uz [Browse...], norādiet instalējamo failu (atslēgu un sertifikātu) un noklikšķiniet uz [Start Installation].
7
Reģistrējiet atslēgu un sertifikātu.
1
Izvēlieties atslēgu un sertifikātu, kuru vēlaties reģistrēt, un noklikšķiniet uz [Register].
2
Ievadiet atslēgas nosaukumu un paroli un noklikšķiniet un [OK].
[Key Name]
Izmantojiet alfabēta un ciparu rakstzīmes, lai ievadītu iekārtā reģistrētās atslēgas nosaukumu.
[Password]
Izmantojiet alfabēta un ciparu rakstzīmes, lai ievadītu privātās atslēgas paroli, kas ir iestatīta reģistrējamajam failam.
Atslēgu un sertifikātu pārvaldīšana
Jūs varat pārbaudīt detalizētus iestatījumus vai izdzēst atslēgas un sertifikātus ekrānā, kas parādās 4. darbībā.
Ja parādās , atslēga ir bojāta un nederīga.
Ja parādās , atslēgas sertifikāts neeksistē.
Noklikšķiniet uz atslēgas nosaukuma, lai redzētu detalizētu informāciju par sertifikātu. Jūs varat arī noklikšķināt uz [Verify Certificate] šajā ekrānā, lai pārbaudītu, vai sertifikāts joprojām ir derīgs.
Lai izdzēstu atslēgu un sertifikātu, atzīmējiet to, kuru vēlaties dzēst, un noklikšķiniet uz [Delete]  [OK].

CA sertifikāta reģistrēšana

X.509 DER formāta CA sertifikāti ir iepriekš instalēti iekārtā. Jūs varat reģistrēt jaunu CA sertifikātu, ja konkrētajai funkcijai tas ir nepieciešams. Informāciju par CA sertifikātiem, kurus var reģistrēt iekārtā, skatīt Sistēmas specifikācijas.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Noklikšķiniet uz [Register CA Certificate].
5
Noklikšķiniet uz [Install].
6
Instalējiet CA sertifikātu.
Noklikšķiniet uz [Browse...], norādiet instalējamo failu (CA sertifikāts) un noklikšķiniet uz [Start Installation].
7
Reģistrējiet CA sertifikātu.
Izvēlieties CA sertifikātu, kuru vēlaties reģistrēt, un noklikšķiniet uz [Register].
CA sertifikātu pārvaldīšana
Jūs varat pārbaudīt detalizētus iestatījumus vai izdzēst CA sertifikātus ekrānā, kas parādās 4. darbībā.
Noklikšķiniet uz , lai redzētu detalizētu informāciju par CA sertifikātu. Jūs varat arī noklikšķināt uz [Verify Certificate] šajā ekrānā, lai pārbaudītu, vai CA sertifikāts joprojām ir derīgs.
Lai izdzēstu CA sertifikātu, atzīmējiet to, kuru vēlaties dzēst, un noklikšķiniet uz [Delete]  [OK].

S/MIME sertifikāta reģistrēšana

Jūs varat reģistrēt publiskas atslēgas sertifikātu (S/MIME sertifikāts) izmantošanai šifrētiem e-pastiem/I-faksam ar S/MIME. Informāciju par S/MIME sertifikātiem, kurus var reģistrēt iekārtā, skatīt Sistēmas specifikācijas. Informāciju par S/MIME iestatījumu konfigurāciju skatīt <S/MIME iestatījumi>.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Device Management] [S/MIME Certificate Settings].
4
Noklikšķiniet uz [Register S/MIME Certificate].
5
Reģistrējiet S/MIME sertifikātu.
Noklikšķiniet uz [Browse...], norādiet reģistrējamo failu (S/MIME sertifikāts) un noklikšķiniet uz [Register].
S/MIME sertifikātu pārvaldīšana
Jūs varat pārbaudīt detalizētus iestatījumus vai izdzēst S/MIME sertifikātus ekrānā, kas parādās 4. darbībā.
Noklikšķiniet uz , lai redzētu detalizētu informāciju par S/MIME sertifikātu. Jūs varat arī noklikšķināt uz [Verify Certificate] šajā ekrānā, lai pārbaudītu, vai S/MIME sertifikāts joprojām ir derīgs.
Lai izdzēstu S/MIME sertifikātu, atzīmējiet to, kuru vēlaties dzēst, un noklikšķiniet uz [Delete]  [OK].
9E0K-0F1